Umowa o pracę – na piśmie i przed podjęciem pracy!

Shakehand of lawyer and business woman sitting behind desk with agreement on blurred background.Umowa o pracę ma mieć formę pisemną, a jeśli nie została tak zawarta pracownik przed podjęciem pracy musi otrzymać na piśmie potwierdzenie jej warunków – zakłada projekt zmian w Kodeksie pracy, który 1 marca 2016r. przyjął rząd.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej we wprowadzonej nowelizacji idzie o krok dalej i dodaję zmianę, która mówi, że pracownik musi być zapoznany z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej!

Projekt przewiduje też sankcję dla pracodawcy za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę – za naruszenie przepisów wymierzana byłaby grzywna.

Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia pracy, zatem do końca tego dnia. Do tej pory pracodawcy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, praktykowali model, polegający na wskazywaniu osób, które nie miały umowy, jako pracujących pierwszy dzień. Dotychczasowe zapisy służyły pracodawcom do nielegalnego zatrudniania pracowników.

Nowela nakazuje, że każdy pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie, lub na piśmie potwierdzone jej warunki, będzie to jednoznaczne dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy kontrolujących zatrudnienie. Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników a co z tym idzie nakładanie kar na nieuczciwych pracodawców.

Jak pokazuje praktyka, przypadki tego rodzaju nadużyć były niestety bardzo częste. Pracownicy decydujący się na podjęcie pracy bez otrzymania pisemnej umowy, pozostawali bez żadnego wsparcia i zabezpieczenia w sytuacji gdy doszło do wypadku.

Nowe zapisy trafią teraz do Sejmu. Miałby wejść w życie sześć tygodni po ogłoszeniu ustawy, w której będą zawarte.

Dorota Czekała
Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz także

Skomentuj