Drogi Pracowniku! Pamiętaj, że za 2017 rok musisz rozliczyć się sam!

Od roku podatkowego 2017 znikają z polskiej rzeczywistości podatkowej deklaracje Pit-40.

Dotychczas pracownicy mieli możliwość rozliczenia się za pośrednictwem pracodawcy. Warunkiem było złożenie u pracodawcy informacji Pit-12 (w terminie do 10tego stycznia roku następującego po roku podatkowym), która była najczęściej potwierdzeniem, że pracownik w roku podatkowym uzyskał dochody wyłącznie od tego jednego pracodawcy, nie korzysta z odliczeń od dochodu lub od podatku (np. ulgi na dzieci, na Internet), a także nie korzysta z łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Po raz pierwszy za rok 2017, wszyscy pracownicy będą musieli złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym samodzielnie.

Możliwe jest złożenie zeznania w formie elektronicznej.

Można skorzystać z formularzy e-deklaracji dostępnych pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze Do wysłania deklaracji niezbędny jest program Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0.0. oraz zainstalowana wtyczka, którą można pobrać ze wskazanej strony web. Po wypełnieniu odpowiedniego zeznania danymi, należy podpisać je albo przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP albo danych autoryzujących. W związku z tym, że użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wiąże się z jego nabyciem i ponoszeniem dodatkowych kosztów (ważny certyfikat wydawany jest na rok lub 2 lata), a skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP wiąże się z posiadaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo z wizytą w punkcie potwierdzającym albo ze skorzystaniem z oferty bankowości elektronicznej, jeśli bank oferuje taką opcję, w celu złożenia profilu, to najprostszą metodą wydaje się potwierdzenie danymi autoryzującymi, czyli przez podanie kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy.

Od roku podatkowego 2016 podatnicy mają możliwość „zlecenia” urzędowi skarbowemu wykonania rozliczenia na druku Pit-37. W tym celu podatnik składa do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego na formularzu Pit-WZ. Formularz ten można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, czyli albo za pomocą formularzy e-deklaracji, o których wspomniano wyżej, podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwotą przychodu za poprzedni rok podatkowy albo przez Portal Podatkowy, podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP lub kwotą przychodu za poprzedni rok podatkowy, albo za pomocą bankowości elektronicznej, jeśli bank oferuje taką opcję. Konto na Portalu Podatkowym można założyć na stronie: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/Do założenia wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Po złożeniu wniosku Pit-WZ, w ciągu 5 dni urząd skarbowy informuje podatnika mailem, że przygotował jego zeznanie. Podatnik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zeznania. Jeśli tego nie zrobi, po upływie terminu rozliczenia Pit (30 kwietnia lub najbliższy dzień roboczy jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę, niedzielę lub święto, w roku następującym po roku podatkowym), zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

We wniosku Pit-WZ należy podać wiele tych samych informacji, które podajemy w Pit-37, czyli wydaje się, że „opłaca się” złożyć Pit-WZ jeśli podatnik lub współmałżonek otrzymał Pit-11 od wielu płatników, co wiązałoby się z sumowaniem wielu pozycji kwot przychodu, pobranych zaliczek, odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wygląda na to, że złożenie deklaracji za pośrednictwem ePUAP czy Portalu Podatkowego, a także zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego to zbyt dużo zachodu jedynie w celu złożenia deklaracji podatkowej. Jednakże warto rozważyć podjęcie dodatkowego wysiłku, jeśli podatnik chciałby ograniczyć wizyty w urzędach. Posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny, można online założyć konto w ePUAP, w Portalu Podatkowym, a także w ZUS PUE i w NFZ.

Za pomocą ePUAP można na przykład składać różnego rodzaju wnioski: o wydanie nowego dowodu osobistego, o świadczenie Rodzina 500+, o wydanie karty EKUZ, o wypłatę becikowego. Można także dopisać się do listy wyborców, jeśli w dniu wyborów będziemy w innym miejscu niż miejsce zameldowania, a także wnioskować o wydanie odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia o stanie cywilnym czy o sporządzenie aktu zgonu. ePUAP można założyć również bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wypełniając wniosek na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-w-punkcie potwierdzajacym i udając się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Portal Podatkowy pozwala na złożenie wniosku do urzędu skarbowego o rozliczenie Pit-37, na samodzielne złożenie deklaracji podatkowej Pit-37 lub Pit-38, na zmianę danych osobowych na formularzu ZAP-3, przegląd dotychczas złożonych na portalu dokumentów, na składanie i odbieranie pism do/z organów podatkowych, a także na sprawdzenie salda na koncie urzędu skarbowego (czy jest jakaś niedopłata/napłata).

W ZUS PUE znajdziemy na bieżąco informację o tym jaki pracodawca i do jakich ubezpieczeń nas zgłosił, czy zostali zgłoszeni członkowie naszej rodziny, czy pracodawca na bieżąco odprowadza za nas składki, jaki jest stan naszego konta, na podstawie którego będzie później ustalana nasza emerytura, listę wystawionych zwolnień lekarskich (przypominamy, że od lipca 2018 roku mają zniknąć papierowe zwolnienia lekarskie) i wiele innych. Dodatkowo w ZUS PUE można składać różnego rodzaju wnioski i zapytania np. wniosek do świadczenia Rodzina 500+ czy oświadczenie o przystąpieniu do OFE. Login i hasło do ZUS PUE można również uzyskać udając się osobiście do ZUS. Logowanie odbywa się na stronie: http://www.zus.pl/

Konto w NFZ (system ZIP) pozwala na zweryfikowanie z jakich świadczeń finansowanych z NFZ czy leków refundowanych przez NFZ dotychczas skorzystaliśmy, złożyć reklamację, jeśli informacja jest niezgodna ze stanem faktycznym, wyszukać placówkę, w której można się leczyć. Konto w NFZ można założyć również poprzez wypełnienie wniosku online a następnie udanie się do Punktu Obsługi Wniosków OW NFZ w celu weryfikacji dokumentu tożsamości przez pracownika NFZ. Strona do logowania do ZIP jest następująca: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/secure/open@default

 

Helena Warszakowska,
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud