Zmiany w emeryturach od 1 października 2017 r. – co powinniśmy wiedzieć?

Od 1 października 2017 r. został obniżony powszechny wiek emerytalny, który aktualnie wynosi:

– 60 lat – dla kobiet,
– 65 lat – dla mężczyzn.

Od tego dnia, wcześniej na emeryturę będą mogli przejść kobiety i mężczyźni, którzy:

– skończyli odpowiednio 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017r.,
– skończyli odpowiednio 60 lub 65 lat do dnia 30 września 2017r., ale zarazem nie osiągnęli do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego ustalonego według dotychczas obowiązujących przepisów,
– do dnia 30 września 2017r. osiągnęli podwyższony wiek emerytalny, o ile nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego zmieniło zasady ochrony przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. Pracownicy, którzy na dzień 1 października 2017r. nie zostali objęci ochroną przedemerytalną, ale wiek emerytalny właściwy po zmianie osiągną w przeciągu najbliższych 4 lat – objęci zostali ochroną przed zwolnieniem.

Główną korzyścią wynikającą z wprowadzonych zmian jest możliwość podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę przez samych zainteresowanych. Przyszli emeryci mogą sami zadecydować, czy skorzystają z prawa do emerytury w wieku wskazanym w ustawie czy będą kontynuować aktywne życie zawodowe, opóźniając w ten sposób przejście na emeryturę. Warto zaznaczyć, że osoby które zdecydują się na wcześniejsze przejście na emeryturę, odłożą mniej składek, co przełoży się również na niższe świadczenie.

Od 1 października 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie już przyznawał emerytur częściowych. Emerytury częściowe zostaną przyznane tylko osobom, które do dnia 30 września 2017r. spełniły warunki, do otrzymania tego świadczenia. Emeryturę częściową będzie można pobierać do czasu, gdy przyznana zostanie powszechna emerytura.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 października 2017r., podwyższy emerytury kobiet, które mają 20-letni staż ubezpieczeniowy do tzw. emerytury minimalnej. Poprzednio kobieta musiała udokumentować 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, aby otrzymać najniższe świadczenie wynoszące 1000 zł. W przypadku jeśli ZUS przyznał emeryturę przed 1 października 2017r. i nie podwyższył jej do minimalnej kwoty, w związku z tym, że nie został udowodniony obowiązujący w tym okresie wymagany staż – emerytura zostanie podwyższona do kwoty minimalnej bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tej sprawie.

Osoby, które skończyły 60 lub 65 lat, mogą złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można dostarczyć w następujący sposób:

– wysyłka wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych), aby złożyć wniosek w ten sposób należy mieć swój prywatny profil na ZUS PUE. Wniosek składany przez platformę ZUS PUE, musi zostać podpisany tzw. profilem zaufanym ePUAP bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

– wypełnienie i złożenie wniosku osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej  ZUS,

– wysyłka wypełnionego formularza za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dla osób, które zdecydują się na złożenie wniosku osobiście w placówce ZUS lub wysyłkę pocztą zostały udostępnione dwie wersje wydruku:

– tylko do wydruku – wydrukowany, wypełniony odręcznie i podpisany dokument dostarczamy do placówki ZUS osobiście lub wysyłamy za pośrednictwem poczty,

– do wypełnienia i wydruku tzw. wersja wypełnij i wydrukuj – dokument ten możemy wypełnić na komputerze i od razu wydrukować wypełniony już dokument. Druk możemy wypełniać bezpośrednio na stronie lub pobrać na swój komputer
i wypełnić w dogodnym momencie. Wersja ta ma ułatwienia, dzięki którym możemy uniknąć błędów oraz pominięcia obowiązkowych punktów, wersja dostępna na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-emerytury/-/publisher/details/1/wniosek-emp/266073.

Złożone wnioski rozpatrywane są przez organ rentowy właściwy na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Po przeanalizowaniu wniosku oraz załączonej dokumentacji, w niektórych przypadkach również przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – organ rentowy wydaję decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby móc ubiegać się o emeryturę?

ZUS w celu ustalenia emerytury, może wymagać w szczególności następujących dokumentów:

– wniosek o emeryturę,

– informację o okresach składkowych i nieskładkowych, a także dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe,

– dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze takie jak np. świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy
w szczególnych warunkach wystawione przez pracodawcę lub zakład pracy,

– dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w przypadku likwidacji zakładu pracy mogą to być zaświadczenia, karty zarobkowe lub inne dokumenty uwierzytelnione albo potwierdzone przez archiwum lub jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji.

W jaki sposób ZUS oblicza emeryturę dla osób aktualnie przechodzących na emeryturę urodzonych po 31 grudnia 1948 roku?

Dzieląc kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczeniu emerytalnym, które są zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez tzw. średnie dalsze trwanie życia przyszłego emeryta.

Średnie dalsze trwanie życia ustalane jest wspólnie dla kobiet i mężczyzn, wyrażane w miesiącach w oparciu o tablice średniego trwania życia. Informacja ta ogłaszana jest co roku w formie komunikatu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Według komunikatu z dnia 30 marca 2017r. średnie dalsze trwanie życia dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat to 263,2 miesiące (21,93 lata), a w wieku 65 lat – 219,6 miesięcy (18,3 lata).

Możemy również sprawdzić ile będzie wynosiła nasza emerytura korzystając z pomocy doradców emerytalnych w  placówkach ZUS oraz korzystając z kalkulatorów emerytalnych na stronie http://www.zus.pl/pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne.

Żaneta Paczkowska
Specjalista ds. kadr i płac

Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud