Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

E-zwolnienia zostały wprowadzone w nowelizacji przepisów zasiłkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. Te tradycyjne, wystawiane będą przez lekarzy na papierowym formularzu, i obowiązywały będą do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Aby była możliwość pobrania elektronicznych zwolnień lekarskich, na pracodawcy ciąży obowiązek utworzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Można to zrobić bezpłatnie za pomocą zaufanego podpisu pobranego z ZUS, lub bez konieczności wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Korzyści dla pracodawców

ZUS na profilu lekarza udostępnił dane ubezpieczonych, które zgromadził w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego (lekarza) pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Ta forma uwierzytelniania będzie stosowana także do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku a także do wystawiania wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Kontrola prawidłowości wystawiania zwolnień

Gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi  wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż określona w e-ZLA to wystawi zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K. Jest ono traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Zaświadczenie e-ZLA/K będzie dostępne na profilu PUE ZUS płatnika składek (m.in. pracodawcy). Gdy płatnik nie założy profilu na PUE ZUS to ubezpieczony (np. pracownik) otrzyma wydruk zaświadczenia wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS, który będzie musiał dostarczyć płatnikowi składek.

W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania niezdolności do pracy będzie wydawana przez ZUS decyzja o braku prawa do zasiłku chorobowego.

 

Podstawa prawna:

Art. 1, art. 23, art. 24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

 

 

Dowiedz się więcej o doradztwie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych-> 

 

 

 

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud