Wspólne rozliczenie z małżonkiem, a działalność gospodarcza

Czy prowadząc działalność gospodarczą oraz pracując na etacie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Coraz więcej osób w celu zwiększenia swoich dochodów łączy pracę na etacie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakładając własną firmę przyszły przedsiębiorca staje przed wyborem jednej z czterech form opodatkowania. Jest to szczególnie istotne, jeśli planuje wspólnie opodatkować się z małżonkiem.

 

Kto może skorzystać ze wspólnego rozliczania z małżonkiem?

Zasady i sposób rozliczania małżonków reguluje art. 6 ust. 1-3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami, osoby przebywające w związkach małżeńskich oraz posiadające przez cały rok obrotowy wspólność majątkową mogą rozliczyć się razem. Wspólne rozliczanie z małżonkiem polega na wypełnieniu jednego, wspólnego formularza podatkowego. W rozliczeniu rocznym sumuje się dochody obojga, dzieli przez dwa a od uzyskanej połowy kwoty łącznych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej. Następnie kwotę podatku mnoży się przez dwa.

 

Przykład:

Pan Marek uzyskał w roku podatkowym dochód w wysokości 45 000,00 zł, natomiast żona Pana Marka uzyskała dochód
w wysokości 40 000,00 zł.

Suma dochodów: 45 000,00 + 40 000,00 = 85 000,00

Sumę dochodów dzielimy przez dwa: 85 000,00 / 2 = 42 500,00

Obliczamy podatek od połowy dochodów: 42 500,00 x 18% – 556,02 = 7 093,98

Podatek mnożymy przez dwa: 7 093,98 x 2 = 14 187,96

Samochód służbowy do celów prywatnych? Przeczytaj o konsekwencjach podatkowych  

Łączenie pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą oraz pracując na etacie mamy możliwość wspólnego opodatkowania się z małżonkiem, ale jedynie wtedy, kiedy działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Pracując na etacie pracownik podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej (18% i 32%). Przedsiębiorca, wybierając skalę podatkową jako jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej również rozlicza się na zasadach ogólnych. Jeśli natomiast dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej opodatkowane będą podatkiem liniowym to małżonkowie nie będą mieli możliwości wspólnego rozliczenia nawet z dochodów uzyskiwanych z innych źródeł niż działalność gospodarcza – np. z umowy o pracę.

Należy również wziąć pod uwagę, iż wspólne rozliczanie przy opodatkowaniu podatkiem liniowym nie będzie możliwe, jeśli działalność gospodarcza zostanie zawieszona lub zostanie zamknięta w trakcie trwania roku podatkowego (można będzie rozliczyć się wspólnie od przyszłego roku podatkowego).

Prawo do wspólnego opodatkowania nie przysługuje również w momencie korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz najmu prywatnego), karty podatkowej lub z podatku tonażowego.

 

Młodszy specjalista ds. kadr i płac, Departament Outsourcingu, Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud