Świadectwa pracy zgodne z RODO – czyli bez imion rodziców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia, który zawiera nowy wzór świadectwa pracy oraz objaśnienia jak go wypełnić. Ma to służyć dostosowaniu krajowych przepisów do unijnych w zakresie RODO. Zgodnie z nimi pracodawcy nie będą mogli pozyskiwać ani od kandydatów do pracy, ani od pracowników, danych dotyczących imion ich rodziców.

 

4 kwietnia br. MPiPS opublikowało projekt rozporządzenia, który zawiera nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy oraz zmianę objaśnień do jego wypełniania w zakresie pracy w szczególnych warunkach. Istotą zaproponowanych zmian jest:

  1. wykreślenie z wzoru świadectwa pracy pozycji obejmującej imiona rodziców osoby kończącej zatrudnienie w danej firmie – zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w zakresie RODO, pracodawcy nie mają prawa pozyskiwać takich danych od rekrutowanych osób, ani żądać ich od zatrudnionych; nie będą mogli zatem podawać ich także w dotychczas obowiązujących świadectwach pracy;
  2. doprecyzowanie objaśnień do wypełniania świadectwa pracy w zakresie pracy w szczególnych warunkach – zgodnie z nowymi wyjaśnieniami, pracodawcy, którzy nie muszą stosować wykazów prac świadczonych w szczególnych warunkach, wraz z odgórnie narzuconymi nazwami stanowisk, mogą sami decydować o ich nazewnictwie; oznacza to, że nazwy te nie muszą być identyczne z ustalanymi przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. poz. 43 ze zm.); dotychczasowe objaśnienia mogły sugerować, że do wszystkich pracowników mają zastosowanie wykazy prac w szczególnych warunkach wraz z ustalonymi nazwami stanowisk.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

Etap legislacyjny

Wspomniane rozporządzenie ma zacząć obowiązywać dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt został skierowany do opiniowania przez stronę społeczną. W dalszej kolejności trafi pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, a następnie na posiedzenie Komitetów Społecznego i Ekonomicznego. Finalnie zostanie skierowany do prac Komitetu Stałego Rady Ministrów, a dalej, wypracowane rozporządzenie będzie wymagało już tylko podpisu ministra pracy i polityki społecznej, zanim nastąpi jego ogłoszenie.

 

Zmieniony wzór świadectwa pracy, wraz z objaśnieniem dotyczącym prawidłowego sposobu jego wypełniania, znajduje się tutaj >> 

 

Podstawa prawna

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu MPiPS: „Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (…) wynika z uchwalenia przez Sejm RP w dniu 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

oprac.: HZK za DGP/PIT.pl

mm

Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa, od 2014 roku związana ze spółką doradczo-audytorską Grant Thornton jako specjalista ds. marketingu. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud