Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia czyli tzw. PIT 0 – mała rewolucja w przychodach dla młodych osób, likwidacja PIT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego właśnie pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzający ulgę w PIT dla pracowników do 26 roku życia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie już 1 sierpnia 2019 r.

Trzy główne założenia projektu

 1. Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85 528,00 zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firmą.
 3. Zgodnie z założeniami przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.

 

Masz wątpliwości w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych? Nasi eksperci chętnie wesprą Cię swoją wiedzą. Kontakt znajdziesz tutaj >> 

Co to oznacza dla pracowników do 26. roku życia?

Od 1 sierpnia 2019 roku nie będą płacić podatku dochodowego od swoich przychodów (do wspomnianej kwoty dochodów).

Ile zyskają młodzi pracownicy w skali miesiąca?

 • 133 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu w wysokości 2250 zł miesięcznie),
 • 355 zł (przy przeciętnym wynagrodzeniu prognozowanym na 2019 r. w wysokości 4765 zł miesięcznie),
 • 564 zł (przy maksymalnej dopuszczalnej kwocie, tj. 1/12 z 85 528 zł w wysokości 7127,33 zł miesięcznie).

Warunkiem skorzystania z zerowego PIT jest złożenie oświadczenia do płatnika składek o korzystaniu ze zwolnienia dochodu od PIT.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia nie zwalnia z konieczności zapłaty składek na ZUS i NFZ, nie będzie możliwości odliczenia tych składek w PIT.

 

mm

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Związana jest z firmą od 2007 roku. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika Smulewicz jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

Zobacz także

2 komentarze

 • Mb. 12 czerwca 2019   Odpowiedz →

  Umowy zlecenie z uczniami/studentami do 26. roku życia są zwolnione z oskładkowania ZUS. Czy w takim przypadku również będze możliwe zastosowanie ulgi PIT 0?

  • Monika Smulewicz 5 lipca 2019   Odpowiedz →
   mm

   Zwolnienie ma dotyczyć przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie wykonywanych przez osoby do 26 r.ż. Uczniowie i studenci do 26 r.ż. podlegają dodatkowo, w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie, zwolnieniu z ZUS. W takim przypadku dla studenta zatrudnionego na zlecenie w wieku do 26 r.ż. kwota brutto = kwota netto.

Skomentuj