Profilaktyczne posiłki i napoje - korzystne zmiany w przepisach od lipca

Pracodawcy otrzymali rozszerzony katalog sposobów realizacji obowiązku zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych. Zmiany są szczególnie korzystne dla pracodawców zatrudniających pracowników terenowych.

 

24 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które „wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

 

Rozporządzenie to umożliwia pracodawcom, którzy nie mają możliwości wydawania pracownikom posiłku w formie jednego dania gorącego, wykorzystanie dowolnego sposobu zapewniania tych posiłków – m. in. w postaci bonów, talonów, kuponów czy produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie, a także innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich postawie takich produktów lub posiłku.

 

Zmianie ulega  §2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279), który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.”

 

Uwaga!

Zmiany w przepisach nie dotyczą przesłanek uzasadniających zapewnianie posiłków, ani wymogów dotyczących wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj