Specyfika pracy kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

Dzielimy się zatem kalendarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Czy wiesz, że w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, wymiar tego urlopu wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy podjętej przez pracownika (tj. wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części)?

Jeśli pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego, powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się następująco: długość części urlopu, jaka powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia dzielona jest przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

 

WAŻNA DATA DLA KADROWYCH: 01.08.2019

Wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca tzw. „PIT-0 dla młodych”, czyli zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osiąganych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia.

 

 

Pobierz

 

 

Kalendarz na lipiec 2019