Prace roczne:

  • PIT-4R, 8AR, IFT-R – do 31 stycznia
  • PIT-11, IFT – do 28 lutego
  • ZUS IWA – do 31 stycznia
  • Informacja dla osoby ubezpieczonej (tzw. RMUA roczna) – do 28 lutego
  • Deklaracja roczna PFRON – do 20 stycznia

Prace miesięczne:

  • deklaracje ZUS DRA oraz wpłata składek – do 15 dnia miesiąca następnego
  • wpłata zaliczki na PIT-4R/8AR – do 20 dnia miesiąca następnego
  • deklaracja PFRON – do 20 dnia miesiąca następnego