L4 na wypalenie zawodowe już od 1 stycznia 2022 roku!

Wypalenie zawodowe zostało uznane za chorobę zawodową i od 2022 roku stanie się podstawą do otrzymania L4. Jakie są objawy wypalenia zawodowego i czynniki do niego prowadzące?

 

W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała się uznać wypalenie zawodowe za chorobę oraz wpisaćna – okresowo aktualizowaną – listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), jako narzędzie diagnostyczne dla podmiotów medycznych. Najnowsza wersja IDC-11 zacznie obowiązywać z początkiem 2022 roku, tym samym od 1 stycznia nowego roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) pracownikom cierpiącym na wypalenie zawodowe.

 

Co to jest wypalenie zawodowe i jakie są jego objawy?

Wypalenie zawodowe (z ang. burnout), to rodzaj przewlekłego stresu lub zmęczenia, które może prowadzić do wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych. Obecnie wypalenie zawodowe jest uznawane za problemem zdrowia psychicznego.

Wypalenie zawodowe jest przez WHO definiowane jako „zjawisko zawodowe” „wynikające z przewlekłego stresu w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie poradzić”. W wytycznych WHO zaznaczono, że wypalenie ma zastosowanie tylko w przypadku stresu związanego z pracą.

 

Do trzech głównych objawów wypalenia zawodowego należą:

  • fizyczne: uczucie wyczerpania energii lub wyczerpania,
  • emocjonalne: zwiększony dystans psychiczny od pracy lub poczucie negatywizmu lub cynizmu związane z wykonywaną pracą,
  • behawioralne: zmniejszona skuteczność zawodowa.

 

Co prowadzi do wypalenia zawodowego?

Według badania Kronos Incorporated i Future Workplace trzema najważniejszymi czynnikami prowadzącymi do wypalenia zawodowego są:

  • nieadekwatne wynagrodzenie (41 proc.),
  • przeciążenie pracą (32 proc.)
  • i nadgodziny (32 proc.).

Według opinii WHO wypalenie zawodowe jest „syndromem wynikającym z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany”.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych pracowników?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj