Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy

Procesy reorganizacji spółek mogą wpływać na kwestie pracownicze. Jak zatem ma się przekształcenie spółki, połączenie, podział czy aport do terminów i obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w relacji pracodawca-pracownik?   W ramach procesu planowania reorganizacji spółek – takich jak przekształcenie, połączenie, podział czy aport – warto pamiętać o analizie wpływu podejmowanych działań na kwestie pracownicze. […]

Czytaj więcej