Zbieg tytułów do ubezpieczeń zleceniobiorców

Jakim składkom podlega zleceniobiorca posiadający także inne tytuły do ubezpieczenia? Które ubezpieczenia są dla niego obowiązkowe, a do których ma prawo przystąpić dobrowolnie?

 

Umowa zlecenie to jeden z podstawowych tytułów do ubezpieczenia. Gdy występuje samodzielnie, kwestia zgłoszenia do ubezpieczenia nie nastręcza żadnych trudności. W praktyce spotykamy się jednak często z sytuacjami, kiedy jedna osoba, obok umowy zlecenia, posiada także jednocześnie inne tytuły do ubezpieczenia. Jakim składkom wówczas podlega? Które ubezpieczenia będą dla niej obowiązkowe, a do których ma prawo przystąpić dobrowolnie? W niniejszym artykule postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Zleceniobiorca o statusie studenta

W przypadku studenta do 26 roku życia, z tytułu umowy zlecenia nie należy odprowadzać żadnych składek. Uwaga! Utrata statusu studenta następuje wraz ze złożeniem egzaminu dyplomowego lub skreśleniem z listy studentów, bez względu na datę ważności posiadanej legitymacji studenckiej.

 

Zleceniobiorca pracujący dla własnego pracodawcy

W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który dodatkowo wykonuje umowę zlecenie dla własnego pracodawcy, z tytułu umowy zlecenia należy odprowadzić za niego wszystkie składki: składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową, zdrowotną, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wymienione składki odprowadzone zostają obowiązkowo, bez znaczenia jakie pracownik ten otrzymuje wynagrodzenie na umowie o pracę oraz jak wysokie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu zlecenia.

 

Zleceniobiorca zatrudniony u innego pracodawcy, osiągający z tytułu zlecenia co najmniej minimalne wynagrodzenie

W tym przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe odprowadzane są dobrowolnie, to znaczy tylko w sytuacji, gdy zleceniobiorca poprosi o nie w oświadczeniu. Jeżeli składka emerytalna i rentowa zostanie dobrowolnie odprowadzona, to składka na ubezpieczenie wypadkowe zostaje odprowadzona obowiązkowo. Niezależnie czy zleceniobiorca zgłosi się dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego czy też nie, składka na ubezpieczenie zdrowotne zostaje naliczona obowiązkowo. Nie naliczamy natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zleceniobiorca zatrudniony u innego pracodawcy, osiągający z tytułu zlecenia mniej, niż wynagrodzenie minimalne

W tym przypadku od zlecenia odprowadzamy składkę emerytalną, rentową, wypadkową, zdrowotną, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, wówczas należy pobrać także składkę chorobową.

 

Zleceniobiorca pracujący również na umowę zlecenie w innej firmie, uzyskujący w niej co najmniej minimalne wynagrodzenie

W tej sytuacji składka emerytalna i rentowa są składkami dobrowolnymi – jeżeli zostaną naliczone, to składka wypadkowa zostaje naliczona obowiązkowo. Składka zdrowotna naliczana jest obowiązkowo. Nie naliczamy składki na ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zleceniobiorca pracujący również na umowę zlecenie w innej firmie, uzyskujący w niej mniej, niż wynagrodzenie minimalne

Od zlecenia odprowadzamy składkę emerytalną, rentową, wypadkową, zdrowotną, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, wówczas należy pobrać także składkę chorobową.

 

Zleceniobiorca z uprawnieniami do pobierania emerytury lub renty

Jeżeli zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą, a umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia, należy odprowadzić składkę emerytalną, rentową, wypadkową oraz zdrowotną. Jeżeli zleceniobiorca dobrowolnie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, wówczas należy pobrać także składkę chorobową. Z kolei składki na FP i FGŚP są obowiązkowe – chyba że zleceniobiorca ukończy wiek, w którym obowiązuje powszechne zwolnienie ze składek na te fundusze: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

 

Rządowe plany zmian

Z najnowszych informacji wynika, że rząd planuje wprowadzenie zmian w kwestii umów zlecenia. Oskładkowaniu miałyby podlegać wszystkie umowy zlecenia – niezależnie od osiąganych dochodów i posiadanych tytułów do ubezpieczenia. Zleceniobiorca mógłby mieć zatem większą emeryturę w przyszłości, ale ceną byłoby niższe bieżące wynagrodzenie. Zmiany miałyby obowiązywać już w 2020 roku, choć projekt ustawy jest dopiero w przygotowaniu.

 

mm

Młodszy Specjalista ds. kadr i płac. Magister zarządzania o specjalności Zarządzanie Portem Lotniczym, absolwentka kursu Kadry i Płace w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. W zawodzie oraz w Grant Thornton od marca 2018. W Grant Thornton zajmuję się obsługą kadrowo płacową w dziale outsourcingu.

Zobacz także

Skomentuj