Staffing w pracy - nowy rodzaj mobbingu

Staffing oznacza mobbing, w którym przełożony staje się ofiarą swoich podwładnych. Czym się przejawia i jak na niego reagować?

 

Mobbing w Kodeksie pracy jest definiowany jako uporczywe, długotrwałe i powtarzalne działanie skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na jego nękaniu i zastraszaniu (art. 943 § 2). Ostatnio coraz częściej występuje w formie skierowanej przeciw przełożonemu, a nie podwładnemu.

 

Staffing, czyli?

Pojęcie „staffing” pochodzi od angielskiego słowa „staff” – personel, kadra, zespół. Staffing polega na tym, że grupa pracowników podejmuje działania nakierowane na wyeliminowanie przełożonego, zdyskredytowanie go w oczach innych pracowników i zmuszenie do odejścia z pracy.

Staffing może polegać na:

  • działaniach bezpośrednich: ignorowaniu poleceń, wyśmiewaniu,
  • działaniach pośrednich: roznoszeniu plotek, podważaniu kompetencji i umiejętności w rozmowach z innymi osobami.

 

Regulacje prawne przeciw staffingowi

Jeżeli staffing pojawi się w zakładzie pracy, pracodawca może skorzystać z przepisów Kodeksu pracy. W zależności od natężenia negatywnych zachowań, może zastosować:

  • kary porządkowe (np. upomnienie, naganę);
  • rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem ze wskazaniem konkretnych przyczyn;
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wskazując rażące naruszenie obowiązków pracowniczych).

Pracodawca może również dochodzić swoich praw na drodze sądowej, składając pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych.

Jakąkolwiek reakcję zastosuje, powinna być ona natychmiastowa i zdecydowana.

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj