Niedziele wolne od handlu

W 2019 oraz 2020 roku nastąpi dalsze ograniczanie handlu w niedziele i święta.

 

Rok 2019 niesie zmiany w zakresie handlu w niedziele. Od stycznia handlowa będzie już tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia. Zmiany te wprowadziły przepisy uchwalone 24.11.2017 r. o ograniczeniu handlu, z inicjatywy obywatelskiej. Ich autorem był Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność”. Za złamanie zakazu handlu w niedziele przewidziane są kary grzywny w wysokości od 1 do 1000 tys. złotych.

Co w kolejnych latach?

Sejm uchwalił ponadto, że:

  • od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele

z wyłączeniem siedmiu w roku,

  • od 2020 roku wolne od handlu będą dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą, oraz cztery ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto, jak zapisano w ustawie, w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godziny 14:00.

Sprawdź w czym nasi eksperci mogą pomóc Twojej firmie >> 

 

Kiedy można w święta?

Według Kodeksu pracy praca w święta jest niedozwolona, jednak przepisy przewidują odstępstwa od ograniczenia pracy w niedziele. Jest ona dozwolona tylko wtedy, gdy zaspokaja codzienne potrzeby ludności i jest konieczna ze względu na użyteczność społeczną.

Za pracę w niedziele i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 w dniu następnym, chyba że u pracodawcy została ustalona inna godzina.

 

Wolne za pracę

Pracownikowi, który wykonywał pracę w niedzielę lub święto pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy. Za niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po przepracowanej niedzieli. Za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli wykorzystanie dnia wolnego za przepracowanie niedzieli nie jest możliwe we wskazanym terminie, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Gdy odbiór wolnego dnia nie jest możliwy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w niedzielę lub święto.

Zobacz także

Skomentuj