Młodociani pracownicy: wzrost wynagrodzenia + refundacja dla pracodawców

Od września br. wzrosną o 1 punkt procentowy stawki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe. Zatrudniający ich pracodawcy będą mogli ubiegać się o wyższą refundację ich płac.

 

Aktualnie obowiązujące stawki wynagradzania młodocianych pracowników przyuczających się do zawodu wynoszą:

  • w pierwszym roku nauki nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał,
  • w drugim roku nauki nie mniej niż 5%,
  • w trzecim nie mniej niż 6%.

Projekt nowelizacji przepisów, skierowany do konsultacji, zakłada zmianę wysokości powyższych stawek o 1 punkt procentowy dla każdej z nich.

 

Niezależnie od powyższych planowanych zmian, pracodawcy mają prawo do ubiegania się o zwrot kosztów wynagradzania pracowników przyuczanych do zawodu. Po wejściu w życie nowych przepisów, będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o modyfikację postanowień umowy dot. zwrotu wydatków z Ochotniczego Hufca Pracy (OHP), żeby otrzymać zwrot od pierwszego miesiąca zmian. Jeżeli jednak zrobią to później, wówczas zwiększoną refundację uzyskają od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Zasadniczo pracodawcy składają wnioski o refundację kosztów zatrudniania młodocianych pracowników przyuczanych do zawodu za pośrednictwem centrów edukacji i pracy młodzieży, które są jednostkami organizacyjnymi OHP. Z kolei te centra przekazują dokumenty do właściwych komend wojewódzkich hufców.

W przypadku planowanych podwyżek komendy wojewódzkie w ciągu 30 dni będą zobowiązane do powiadomienia pracodawców o sposobie rozpatrzenia ich wniosków i zawarcia z nimi aneksów do umów.

 

oprac.: HZK za DGP z 27 maja br.

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj