Tylko do 30 czerwca można wnioskować o dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników!

Pracodawcom zostały ostatnie dni na składanie wniosków do Wojewódzkich Urzędów Pracy o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Tarczy branżowej. Przypominamy kluczowe informacje.   Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy branżowej można było składać od 26 kwietnia. Ostateczny termin wnioskowania o tę formę pomocy upływa już 30 czerwca. Aby otrzymać wsparcie należy […]

Czytaj więcej

Alert! Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł, a stawka godzinowa 19,50 zł!

Rząd przyjął punkt wyjścia dla negocjacji w sprawie przyszłorocznej minimalnej płacy oraz stawki godzinowej.   Rada Ministrów 15 czerwca br. przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyniesie ono nie mniej, niż 3000 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych nie będzie mogła być niższa, […]

Czytaj więcej

Czy jawność zarobków w Polsce jest możliwa?

Przepaść w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce jest ogromna – według danych GUS wynosi prawie 20%. Czy jest możliwe wdrożenie u nas rozwiązań, które zlikwidują lukę płacową? Komisja Europejska i Polski rząd przygotowali nowe propozycje.   4 marca 2021 r. Komisja Europejska przestawiła dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która ma zagwarantować równość płac dla […]

Czytaj więcej

Dlaczego warto zawrzeć w regulaminie fakultatywne składniki wynagrodzenia?

Przemślany i dobrze zaprojektowany regulamin wynagradzania odgrywa kluczową rolę w kontekście dbałości o nowoczesną i antydyskryminacyjną politykę płacową. Jednym z ważniejszych jego elementów są fakultatywne składniki wynagrodzenia – choć nie wszyscy pracodawcy o tym pamiętają.   Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest przenoszenie wprost do regulaminów wynagradzania przepisów kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, przy […]

Czytaj więcej

Czego nie umieszczać w regulaminie wynagradzania?

Sprawdź jakie zapisy w regulaminie wynagradzania mogą spowodować, że będziesz musiał wypłacać pracownikom wyższe wynagrodzenie, niż określają przepisy prawa.   Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracownicy uprawnieni są, poza wynagrodzeniem zasadniczym, do szeregu składników, które muszą być wypłacone, jeśli zaistnieją określone okoliczności warunkujące ich wypłatę. Wśród nich znajdziemy m.in.: wynagrodzenie i dodatek za pracę […]

Czytaj więcej

Co będzie z wynagrodzeniami po pandemii?

Raport Grant Thornton o rynku pracy z kwietnia br. pokazuje, że pracodawcy rekrutują już tak intensywnie, jak przed pandemią. A co oferują kandydatom? Jakie trendy w wynagrodzeniach obowiązują w 2021 roku i szykują się na następne lata?   Paradoksalnie na plus kryzysowi wywołanemu przez COVID-19 można zapisać, że dał firmom okazję do rewizji strategii wynagradzania. […]

Czytaj więcej

Wiemy ile co najmniej będzie musiała wynosić płaca i stawka godzinowa w 2022 roku!

GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. – to bazowa kwota do kalkulacji płacy i stawki minimalnej w przyszłym roku. O ile wzrosną wobec bieżącego roku?   12 maja br. GUS ogłosił, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 5681,56 zł. Oznacza to, że (zgodnie z ustawą z 10 […]

Czytaj więcej

Jakie cele antydyskryminacyjne chce osiągnąć KE i co to znaczy dla pracodawców?

Jakie nowe obowiązki już wkrótce będą ciążyły na pracodawcach w związku ze zmianami regulacyjnymi szykowanymi przez Komisję Europejską w zakresie antydyskryminacyjnej polityki płacowej?   Komisja Europejska 4 marca br. zaprezentowała „Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości między mężczyznami i […]

Czytaj więcej

Podstawy koncepcji Total Rewards

Nowoczesne postrzeganie polityki płacowej w holistycznym ujęciu jest znane jako Total Rewards, czyli łączne korzyści z pracy. Jakie są kluczowe założenia koncepcji Total Rewards?   Koniec XX. wieku przyniósł nowe, bardziej kompleksowe, ujęcie systemu wynagrodzeń. Uwzględnia ono wszystkie elementy wpływające na zaangażowanie pracownika, pozwalające budować jego wzrost wartości dodanej dla organizacji. Koncepcja ta zwraca uwagę […]

Czytaj więcej

Niedyskryminacyjna siatka płac – prostsza, niż myślisz!

Podstawą zbudowania niedyskryminacyjnej siatki płac jest wartościowanie stanowisk pracy. Od czego zacząć?   Tworzenie niedyskryminacyjnej siatki płac trzeba zacząć od wartościowania stanowisk pracy. Chodzi tu o zróżnicowanie: zakresu pracy na każdym stanowisku w firmie, kompetencji niezbędnych do jej wykonania oraz wysiłku fizycznego i intelektualnego, jaki trzeba w nią włożyć. Wycena pracy poprzedzona analizą na bazie […]

Czytaj więcej