Jak w ZUS RCA wykazać wpłatę przekazaną do PPK?

Zatrudniasz minimum 250 pracowników? Zatem od 1 lipca 2019 r. musisz stosować przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Czy wiesz jak w ZUS RCA należy wykazać wpłatę przekazaną do PPK? Poniżej prosty instruktaż.

 

Jak powszechnie wiadomo, odprowadzanie składek na PPK jest dobrowolne. Składka podstawowa, którą finansuje pracodawca, wynosi 1,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a składka finansowana przez pracownika – 2 proc. Składka podstawowa finansowana przez pracodawcę jest dodatkowym przychodem pracownika opodatkowanym podatkiem dochodowym i jako taka nie jest wliczana do wynagrodzenia, które stanowi podstawę ustalania wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Wykazywanie wpłaty przekazanej do PPK od 2020 roku

W raporcie ZUS RCA za każdego ubezpieczonego, który skorzysta z programu PPK, należy wykazać kwotę na PPK finansowaną przez pracodawcę z własnych środków.

Obecnie trwają prace nad zmianą formularza ZUS RCA – w raporcie ma być dodane nowe pole „28” w bloku III.B. Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego planu kapitałowego. W polu „28” będzie trzeba wykazać składkę na PPK finansowaną ze środków własnych pracodawcy. Zmiany w imiennym raporcie ZUS RCA (z uwzględnionym nowym polem) zostały przewidziane na styczeń 2020 roku.

 

Wykazywanie wpłaty do PPK w okresie przejściowym

W aktualnie trwającym okresie przejściowym (tj. od lipca do grudnia br.) kwotę związaną z PPK należy wykazywać w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu „27” Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.

Jeżeli pracodawca odprowadza za ubezpieczonych składki na PPE, to w okresie przejściowym składki na PPE i PPK powinien podawać w łącznej kwocie, wykazując w polu 27.

W momencie, gdy rozpocznie się obowiązywanie nowego raportu ZUS RCA, nie będzie konieczności korygowania dokumentów rozliczeniowych wstecz. Wystarczy wówczas wykazywać na bieżąco kwoty na PPK w nowym polu 28.

 

oprac. HZK za ZUS.pl

mm

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Związana jest z firmą od 2007 roku. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika Smulewicz jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

Zobacz także

Skomentuj