Produktywność w pracy

Czy robisz kilka rzeczy na raz? Czy nie kończysz rozpoczętych projektów? Czy ciągle myślisz o tym co masz do wykonania? Koniecznie poznaj najlepsze praktyki dla wysokiej produktywności w pracy!

 

Żyjemy w szybkim tempie, w warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Codziennie zmagamy się wieloma zadaniami służbowymi. Największym zagrożeniem dla ich realizacji jest prokrastynacja – odwlekanie w czasie czynności, jakie mamy do wykonania. Wpływa to na naszą organizację pracy, ale również samopoczucie – im więcej obowiązków piętrzy nam się nad głową, tym większą odczuwamy frustrację i niechęć do ich realizacji. Jak temu zapobiec? Poniżej kluczowe wskazówki.

 

Organizacja czasu pracy, czyli?

Organizacja czasu pracy, to planowanie i systematyczne w-y-k-o-n-y-w-a-n-i-e zadań oraz realizowanie wyznaczonych obowiązków. Efektywne i produktywne wykorzystanie czasu pracy jest tu kluczowe nie tylko dla oceny pracy przez przełożonych i naszej samooceny, ale także dla zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Miedzy innymi po to, by nie trzeba było zostawać w pracy „po godzinach”, zabierać jej do domu czy po prostu, żeby mieć po wyjściu z firmy „wolną głowę”.

 

Najlepsze praktyki

Specjaliści już dawno zdefiniowali kilka kluczowych działań, które warto realizować, żeby podnieść swoją wydajność. Do kluczowych należą:

  • wyznacz cele i zadania – określ cele i zadania, jakie masz zrealizować, w kolejności od najdrobniejszych (typu odbieranie telefonów od klientów), po te największe (jak np. duży projekt czy raport do napisania);
  • ustal priorytety – sklasyfikuj zadania na najważniejsze i te mniej ważne.; hierarchizacja działań pozwoli określić ich ważność i ustalić kolejność ich wykonania;
  • przygotuj checklistę – spisz wszystkie zadania do wykonania w danym dniu i sukcesywnie je wykreślaj, gdy zostaną zrealizowane;
  • unikaj pokus – ciągłe sprawdzanie poczty, facebooka i instagrama nie przybliży Cię do celu, jakim jest realizacja służbowych zadań; obniży się także Twoja motywacja do pracy;
  • deleguj działania – to umiejętność przydatna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym; nie jest prawdą, że nie należy prosić o pomoc współpracowników – warto natomiast tak się podzielić zadaniami, żeby zrealizować projekt w najlepszy możliwy sposób i w założonym terminie.

 

1140 minut

Każdego dnia wszyscy mamy tyle samo czasu do wykorzystania – 1440 minut (tyle ma doba) i to od nas zależy na co go spożytkujemy. Optymalne zarządzanie sobą w czasie daje wiele pozytywnych zmian w życiu – pozwala zyskać poczucie sprawczości oraz kontroli nad własnym losem.

 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj