Profilaktyczna opieka zdrowotna

Przybliżamy podstawowe informacje w zakresie powinności pracodawców i pracowników dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

Każdy pracodawca jest zobowiązany do kierowania pracowników na badania lekarskie, wydawania poprawnie przygotowanych skierowań, kontrolowania terminowego wykonywania badań oraz przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich. Pracownik ma tylko jeden obowiązek – po otrzymaniu skierowania wykonać badania w określonym terminie.

 

Rodzaje badań profilaktycznych

Profilaktyczne badania lekarskie dzielimy na:

– wstępne badania lekarskie (art. 229 § 1 kp) – powinni je odbyć zatrudnieni przed przyjęciem do pracy oraz pracownicy młodociani i inni pracownicy, którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują „czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe”,

– okresowe badania lekarskie (art. 229 § 2 kp) – powinni je odbyć ci pracownicy, których badania wstępne lub okresowe utraciły ważność,

– kontrolne badania lekarskie (art. 229 § 2 kp) – powinni je odbyć pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy w wyniku choroby trwającej dłużej, niż 30 dni, aby ustalić czy są zdolni do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Chcesz fenomenalnie prowadzonych spraw kadrowo-płacowych? Powierz je ekspertom Grant Thornton – kochają swoją pracę i są w niej świetni! >> 

 

Koszty i miejsce badań

Badania wstępne, kontrolne i okresowe są przeprowadzane na koszt pracodawcy (art. 229 § 6). Na wykonanie badań profilaktycznych pracownicy są kierowani do jednostki służby medycy pracy upoważnionej do przeprowadzania badań profilaktycznych, z którą ich pracodawca zawarł umowę na świadczenie usług zdrowotnych (Art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.). Badania te nie mogą być wykonane w innym miejscu, niż placówka wskazana przez pracodawcę (jeśli zostaną wykonane w innej placówce, nie będą mogły być honorowane). Badania lekarskie okresowe i kontrolne powinny się odbywać w godzinach pracy, a pracodawca powinien zwolnić pracownika na czas wykonania badań z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 229 § 3 kp).

 

 

 WAŻNE! Zgodnie art. 229 § 4 pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Gdy pracownik nie wykona badań w terminie, nie może zostać dopuszczony do pracy. Jeżeli winny tej sytuacji jest pracownik, powinien zostać odsunięty od pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

 

 

oprac. Monika Rosa

 

Źródło:

Art. 229 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj