Nakaz zatrudnienia zwolnionego pracownika

Od 7 listopada 2019 roku sędziowie będą mogli zmusić pracodawcę do przywrócenia zwolnionego pracownika do pracy – jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku. Ma to być możliwe jedynie w szczególnych przypadkach, np. zwolnienia pracownika będącego w okresie przedemerytalnym lub ciężarnej pracownicy.

 

 

7 listopada br. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r., dotycząca zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzająca istotne zmiany dotyczące przywracania pracowników do pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, sąd pracy na wniosek pracownika (tj. w przypadku postępowań z odwołania pracownika od wypowiedzenia) będzie mógł orzec:

  • przywrócenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia;
  • przywrócenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych w przypadku uznania wypowiedzenia za bezskuteczne;
  • przywrócenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych po rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, gdy okres wypowiedzenia już upłynął.

W powyższych sytuacjach sąd będzie mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika – aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 UWAGA! Nowe brzmienie przepisu art. 477 (2) § 2 K.p.c. będzie miało zastosowanie także do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z usług Grant Thornton >> 

 

Pracodawcy mogą się odwoływać

Od wyroku sądu nakazującego przywrócenie zwolnionego pracownika do pracy jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku pracodawcy będą mogli się odwołać. Jeśli sąd drugiej instancji opowie się po ich stronie (tj. oddali powództwo pracownika), przywrócenie pracownika do pracy nie będzie miało mocy prawnej – czyli dany pracodawca nie będzie go musiał dalej zatrudniać.

 

 UWAGA! Ryzyko dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika – mimo toczącego się postępowania – nie powstanie tylko, gdy pracownik będzie dochodził od pracodawcy odszkodowania.

 

Wątpliwości

W praktyce w związku z omawianą zmianą w przepisach nasuwa się szereg wątpliwości, w tym np.:

  • czy pracodawcy, którzy wygrali sprawę ze zwolnionym pracownikiem otrzymają rekompensatę od Skarbu Państwa za czas zatrudniania danej osoby przywróconej do pracy niepełnomocnym wyrokiem?;
  • ile świadectw pracy (i z jakimi datami wydania) powinien wydać pracodawca w przypadku oddalenia powództwa pracownika przez sąd drugiej instancji?

Odrębna kwestia, to obawy pracodawców związane z obsadzaniem wakatów po zwolnionych pracownikach. Czas pokaże jak w praktyce będzie wyglądało orzecznictwo sądów i czy pracodawcy faktycznie mają prawo do obaw.

 

 

oprac.: HZK za: https://mamopracuj.pl/rewolucyjna-zmiana-w-zwolnieniach-z-pracy-sad-przywroci-zwolnionych-do-pracy-bez-prawomocnego-wyroku/, https://bezprawnik.pl/przywrocenie-pracownika-do-pracy/

 

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj