Zmiana treści stosunku pracy

Modyfikacja warunków zatrudnienia może odbywać się na kilka sposobów i obejmować zarówno wynagrodzenie, miejsce pracy, jak i rolę pełnioną w firmie przez danego pracownika. Poniżej szczegóły.

 

Obecny rynek pracy bardzo szybko się zmienia, a pracodawcy muszą nadążać za kolejnymi wyzwaniami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Pracownicy dokształcają się, rozwijają swoje kompetencje, przekwalifikowują się, ale również czasami nie sprawdzają się na powierzonych stanowiskach. W takich przypadkach warto pamiętać, że raz zawartą treść umowy o pracę można zmieniać, oczywiście w formie odpowiadającej danej sytuacji. Zasadniczo pracodawcy mają trzy możliwości do wyboru: porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające oraz czasowe powierzenie innej pracy.

 

Porozumienie zmieniające

Porozumienie zmieniające może być podpisane w każdym czasie trwania stosunku pracy, jeżeli pracodawca i pracownik są zgodni, co do nowych warunków zatrudnienia. Jest to najprzyjemniejsza forma zmiany warunków zatrudnienia, ponieważ obie strony są gotowe do zmian i zgodne co do ich kształtu. Za pomocą porozumienia zmieniającego można zmienić rodzaj umówionej pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie oraz inne warunki określone w umowie. Często w praktyce porozumienie zmieniające nazywa się aneksem.

Warto pamiętać, że za pomocą porozumienia zmieniającego nie można zmienić rodzaju umowy, ani czasu jej trwania. Jeżeli pracodawca przedłuża umowę na mocy porozumienia zmieniającego, jest to traktowane jak kolejna umowa na czas określony i jest wliczana do limitu trzech umów terminowych.

 

Chcesz pracować z zaufanymi ekspertami od kadr i płac? Skorzystaj z unikalnego połączenia wiedzy i doświadczenia, jaką oferują specjaliści kadrowo-płacowi Grant Thornton >> 

 

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1 i 2 Kodeksu pracy), to jednostronne oświadczenie pracodawcy o zmianie warunków pracy lub płacy, które jest dokonywane tylko przez pracodawcę. W wypowiedzeniu zmieniającym należy umieścić informację o jasnej, konkretnej i rzeczowej przyczynie zmian oraz informację o przysługującym pracownikowi prawie do złożenia oświadczenia o nieprzyjęciu nowych warunków do połowy okresu wypowiedzenia.

 

Czasowe powierzenie innej pracy

Pracodawca może powierzyć również pracownikowi inną pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli po jego stronie wystąpią uzasadnione potrzeby. Jednak należy pamiętać, że wynagrodzenie pracownika nie może ulec obniżeniu, a powierzone mu obowiązki muszą odpowiadać jego kwalifikacjom. Zmian dokonuje się wówczas na mocy art. 42 § 4 Kodeksu pracy.

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj