ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski przedsiębiorców z nadpłatami i odmowami zwolnienia ze składek

 

Powyższe działanie ZUS będzie możliwe na mocy art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. (o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zgodnie z którym zwolnienie ze składek za kwiecień i maj dotyczy także składek opłaconych.

 

Jakie umorzenia składek z ZUS i dla kogo?

Wspomniane przepisy wejdą w życie za niecały miesiąc, tj. 20 września br. Jak podaje ZUS, „po tym terminie będzie możliwe umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej„. Płatnicy, którzy na dzień wskazany przepisami:

  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wys. 100% należnych składek,
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych 10-49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wys. 50% należnych składek.

 

Co, jeśli po umorzeniu składek ZUS powstanie nadpłata?

Jeśli w związku z umorzeniem składek na kontach przedsiębiorców powstanie nadpłata, wówczas ZUS zaliczy ją na poczet przyszłych składek lub ją zwróci – na wniosek danego przedsiębiorcy.

UWAGA! Wnioskować o zwrot będzie można po ustaleniu przez ZUS wysokości umorzenia, czyli dopiero po 20 września br.

 

ZUS poinformuje płatników składek o zwolnieniu z ich opłacania, względnie o ich nowej wysokości, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bądź poprzez pismo dostarczone tradycyjną pocztą.

 

oprac. HZK za zus.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj