Kontrola poczty elektronicznej pracownika - jakie obowiązują zasady?

Tylko w określonych sytuacjach i po uprzednim poinformowaniu pracownika pracodawca może skontrolować jego służbową pocztę.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika w sytuacji, gdy jest to niezbędne, aby zapewnić i umożliwić pełne wykorzystanie czasu pracy pracowników oraz właściwe użytkowanie udostępnionych narzędzi pracy.

Należy jednak pamiętać, że monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 22(3) KP).

 

Kontrola służbowej poczty tylko po uprzedzeniu pracownika

Pracownik musi zostać poinformowany w jakim celu, w jakim zakresie i w jaki sposób będzie stosowany monitoring poczty elektronicznej na minimum dwa tygodnie przed jego uruchomieniem.

Te informacje powinny zostać przekazane przez pracodawcę w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy (art. 22(2) §7 Kodeksu pracy) – pracownicy mogą zostać poinformowani trojako: (1) pisemnie, (2) w obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń lub (3) mailowo.

 

 UWAGA! Jeżeli pracownicy nie otrzymają takich informacji, mogą złożyć skargę do UODO w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych.


Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj