Został tydzień na udzielenie zaległych urlopów za 2019 rok!

Pracodawcy do 30 września br. powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów za 2019 rok. W przeciwnym razie grożą im kary!

 

Prawa do urlopu nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Zaniedbania w przypadku każdej ze stron grożą określonymi konsekwencjami. Co warto na ten temat wiedzieć? Poniżej kluczowe informacje.

 

Jeśli pracodawca nie udzieli zaległego urlopu…

Pracodawcy za nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu za poprzedni rok w terminie do 30 września bieżącego roku grozi – na mocy Kodeksu pracy – kara grzywny w wysokości od 1 do 30 tysięcy złotych.

Wystarczy, że pracownik rozpocznie korzystać z przysługującego mu zaległego urlopu (nie musi go wykorzystać w całości przed upływem 30 września), by przepisom stała się zadość.

 

Jeśli pracownik nie odbierze zaległego urlopu…

Pracownik uchylający się od pójścia na zaległy urlop może zostać ukarany przez pracodawcę karą finansową w wysokości 1/10 miesięcznego wynagrodzenia za pracę (na mocy art. 108 Kp). Pracodawca może także – zgodnie z zapisami Tarczy 4.0 – wysłać pracownika na zaległy (wyłącznie) urlop bez jego zgody, we wskazanym przez siebie terminie, nawet na 30 dni (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

 

 Uwaga! Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi jedynie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę, a nie w toku trwającego stosunku pracy. Zatem pracownik nie może oczekiwać wypłaty ekwiwalentu w zamian za nieskorzystanie z urlopu. Pracownik nie ma także prawa zrzec się przysługującego mu urlopu! W przypadku nieudzielenia zaległego urlopu przez pracodawcę, pracownik może dochodzić sądownie swoich praw, do czasu przedawnienia się roszczenia (upływa ono po trzech latach od dnia, w którym uprawnienie stało się wymagalne).

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj