Alert! Nowe obowiązki dla pracodawców w zakresie BHP przy urządzeniach energetycznych!

Po rocznym vacatio legis dziś wchodzi w życie rozporządzenie nakładające na pracodawców nowe obowiązki i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 

Dziś, tj. 26 października 2020 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 1830 – ostatnia zmiana: Dz.U. poz. 1649). W myśl jego przepisów od tego dnia na pracodawcach ciążą nowe obowiązki i odpowiedzialność – są to:

  • obowiązek sporządzania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (lub grup takich urządzeń)
  • odpowiedzialność za bieżącą aktualizację ww. instrukcji,
  • obowiązek upoważnienia konkretnych osób do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych w imieniu pracodawcy,
  • obowiązek prowadzenia wykazu ww. osób upoważnionych,
  • możliwość dopuszczenia osób nieposiadających kwalifikacji (potwierdzonych przepisami ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.) – wyłącznie pod nadzorem osób upoważnionych – do wykonywania prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych.

 

 Uwaga! Paragraf 6 rozporządzenia ministra energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych głosi: „Prace eksploatacyjne wykonują osoby upoważnione. Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osoby niebędące osobami uprawnionymi: (1) w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie zatrudniania młodocianych, (2) reprezentujące organy nadzoru, (3) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe – wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

mm

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Związana jest z firmą od 2007 roku. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika Smulewicz jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

Zobacz także

Skomentuj