Zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego bez umowy - kary od 1 grudnia 2020 r. w górę!

Od przyszłego miesiąca nastąpi istotna zmiana w zakresie zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” oraz zaniżania ich wynagrodzenia.

 

Wraz z 1 grudnia 2020 r. nastąpi rozszerzenie katalogu wykroczeń przewidzianych w Kodeksie pracy w art. 281 par. 2 i art. 282 par. 3. Zmiany będą dotyczyły odpowiedzialności materialnej pracodawcy za wykroczenia przeciw prawom pracownika. Kogo obejmą wspomniane zmiany?

  1. Pracowników będących osobami, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
  2. Pracowników, którzy zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

Kary dotyczące zatrudniania i wynagrodzeń dłużników alimentacyjnych ostro w górę 

Karą grzywny w wysokości  od 1500 zł do 45 000 zł – może zostać ukarany pracodawca, który zatrudnia dłużników alimentacyjnych bez umowy lub wskazywania w umowie o pracę wynagrodzenia w wysokości minimalnej podczas gdy w rzeczywistości wypłacane jest wyższe wynagrodzenie.

Wysokość kary za niepotwierdzenie umowy dłużnika alimentacyjnego do 30 listopada 2020 r. jest taka sama, jak w przypadku pracownika niebędącego tym dłużnikiem i wynosi od 1000 zł do 30 000 zł.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych jednak od 1 lipca 2021 r.

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), w którym znajdą się informacje o osobach niepłacących alimentów od ponad trzech miesięcy, miał zacząć działać również  od 1 grudnia 2020 r.  Jednakże przepisem art. 12 pkt 2 ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747) zmieniono art. 36 ww. ustawy o KRZ, przesuwając termin jego wejścia w życie na 1 lipca 2021 r.

Warto zauważyć, że zgodnie z odpowiedzią Głównego Inspektoratu Pracy z 6 listopada 2020 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jest jawny i każdy ma prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi oraz z danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci internet. W związku z czym inspektorzy pracy będą mieli dostęp do powyższych informacji, co powinno ułatwić ściganie wykroczeń.

 

Zmiany, o których informujemy mają za zadanie ukrócić proceder niepłacenia alimentów przez dłużników alimentacyjnych oraz określają pracodawcę jako współodpowiedzialnego za unikania płacenia zobowiązań alimentacyjnych.

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj