Sąd Pracy – wszystko co warto o nim wiedzieć

Sądzenie się pracodawcy z pracownikiem czy odwrotnie, to zwykle ostateczność. Jednak kiedy już strony trafią do Sądu Pracy, powinny wiedzieć czego się spodziewać – poniżej podstawowe informacje.

 

Sąd Pracy zajmuje się sprawami związanymi z łamaniem praw pracowniczych. Pracownik ma prawo dochodzić swoich praw w sądzie w każdej sprawie, w której mogło dojść do naruszenia i/lub złamania prawa pracy. Nie ma zamkniętego katalogu naruszeń pracowniczych, dlatego każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ batalie sądowe trwają latami.

 

Kiedy iść do Sądu Pracy?

Poniżej najczęstsze powody:

 • aby pracodawca wydał/sprostował świadectwo pracy,
 • aby pracodawca wypłacił zaległe wynagrodzenie za pracę lub nadgodziny,
 • aby zbadać zasadność decyzji o zwolnieniu,
 • aby zbadać sprawę o mobbing.

 

Jakie obowiązują terminy przy zgłaszaniu spraw do Sądu Pracy?

Aktualne „widełki” prezentują się następująco:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do Sądu Pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę;
 • odwołanie od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wnosi się do Sądu Pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia stosownego oświadczenia woli przez pracodawcę.

Pracownik może w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę wystąpić z żądaniem jego sprostowania do Sądu Pracy.

 

Koszty postępowań przed Sądem Pracy

Pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do Sądu Pracy nie ma obowiązku uiszczenia opłat sądowych, poza poniższymi wyjątkami, kiedy to wymagane jest uiszczenie opłaty podstawowej w wysokości 30 zł w sprawach z zakresu prawa pracy obejmujących:

 • apelacje,
 • zażalenia,
 • skargi kasacyjne,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. Oplata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj