Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego, a obniżony wymiar czasu pracy

ZUS opublikował zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy Covid-owej.

 

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązują od 16 grudnia 2020 roku i są związane z nowelizacją przepisów tzw. ustawy Covid-owej (tj. wprowadzonymi ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

 

Co się zmieniło w zasiłkach macierzyńskich i chorobowym L4 po 16 grudnia 2020? 

Zgodnie z powyższymi regulacjami, wobec osób, którym pracodawca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę od 16 grudnia 2020 r.:

  • nie stosuje się przepisu art. 40 ustawy zasiłkowej,
  • nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

Co ze świadczeniami dla ciężarnych i młodych mam wypłaconych przed 16 grudnia 2020?

W przypadku świadczeń wypłaconych przed 16 grudnia 2020 roku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonej pracownicy będącej w ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego pracownicy, której pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia. ustala się ponownie na podstawie wniosku osoby uprawnionej do świadczenia.

 

Szczegółowe informacje na ten temat, wraz z licznymi przykładami, można znaleźć na stronie ZUS – tutaj (klik).

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj