Czy wiesz, że Polska jest niemal jedynym krajem w UE, w którym kobiety mogą przejść wcześniej na emeryturę?

Zastanawiasz się, jak płeć wpływa na wysokość emerytury? Wiesz w jakim wieku i w jakiej wysokości otrzymasz emeryturę? Co to jest luka emerytalna i czy grozi ci ubóstwo emerytalne?

 

Emerytury są świadczeniem wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pracowały zawodowo i uzyskiwały przychody z tytułu umowy o pracę. Źródłem finansowania emerytur jest odprowadzana od osiąganych przychodów składka na ubezpieczenie emerytalne.

 

Wiek emerytalny w Polsce i na świecie

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Wiek emerytalny kobiet w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. W tym samym wieku na emeryturę mogą przejść jedynie kobiety mieszkające i pracujące w Austrii. W pozostałych krajach Unii Europejskiej (takich jak Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy) wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest zrównany i średnio wynosi:

  • 64 lata dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

 

Średnia wysokość emerytury

Najwyższa emerytura wypłacana obecnie w Polsce wynosi 22 482,56 zł brutto. Natomiast od 1 marca 2020 roku minimalna emerytura wynosi 1 200 zł brutto i przysługuje osobom, które udokumentują 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn w oparciu o umowę o pracę.

Średnie emerytury z podziałem na płeć w Polsce wynoszą:

  • 2 177, 80 zł brutto dla kobiet,
  • 2 992 zł brutto dla mężczyzn.

 

źródło: Money.pl

 

Luka emerytalna

Emerytura kobiet jest średnio o 30% niższa, niż mężczyzn. Różnice wynikają głównie z różnic na rynku pracy. Co się na nie składa?

  1. Wysokość zarobków – luka płacowa między zarobkami kobiet i mężczyzn w Polsce (przy takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, gdy zakres obowiązków jest identyczny) wynosi ok 16%, co powoduje, że kobiety uiszczają znacznie niższe składki emerytalne.

 

  1. Wiek przejścia na emeryturę – obniżenie wieku przejścia na emeryturę kobiet powoduje, że kobiety o 5 lat krócej pracują, a ich składki są krócej waloryzowane. Dodatkowo, emeryturę oblicza się dzieląc zgromadzony kapitał przez średnie dalsze lata życia. Zatem dla kobiet w wieku 60 lat przyjmuje się, że będą pobierały świadczenie przez 21 lat, a dla mężczyzn w wieku 65 lat przyjmuje się, że będą pobierać świadczenie przez 18 lat.

 

  1. Staż pracy – kobiety pracują krócej (częściej wybierają niepełny etat) i częściej korzystają z przerw od pracy, ponieważ są bardziej obciążone obowiązkami opiekuńczymi i rodzinnymi. Kobiety zdecydowanie częściej korzystają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz zwolnień lekarskich, aby opiekować się dziećmi i członkami rodziny, co w praktyce oznacza, że składki odprowadzane od zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego są znacznie niższe niż od pełnego wynagrodzenia.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >>

 

Ubóstwo emerytalne kobiet

Wysokość średniej emerytury nie napawa optymizmem. Eksperci prognozują, że emerytura będzie wynosić ok 40% naszych obecnych zarobków. Odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, obciążenie kobiet w większym stopniu obowiązkami opiekuńczymi, nie jest przywilejem a dyskryminacją kobiet na rynku pracy. Skutkuje tym, że przez krótszy okres opłacają składki, ich pensje są niższe, a to może prowadzić do ich ubóstwa emerytalnego.

 

 

Źródło: ZUS.pl, infografika za Money.pl

Zobacz także

Skomentuj