Nowe wzory zgłoszeniowe – ZUS ZUA i ZUS ZZA

Od 16 maja br. płatnicy będą mieli obowiązek informowania ZUS o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia, stąd dziś na stronie RCL pojawiło się rozporządzenie z nowymi wzorami druków ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

 

W Rządowym Centrum Legislacji 17 marca br. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Procedowane rozporządzenie jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia liczby danych przekazywanych do ZUS przy zgłaszaniu osoby do ubezpieczenia.

 

Zmiany od 16 maja – konieczność wykazania kodu zawodu w drukach ZUS

Od 16 maja 2021 płatnicy będą informować ZUS o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia (więcej tu: https://poradnikhr.blog/2020/06/15/zus-bedzie-zbieral-informacje-o-wykonywanym-zawodzie/). Stąd nowe wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA zostały zaktualizowane o konieczność wykazania kodu zawodu. W przypadku dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA w części X druku pole 01 zostało określone jako wymagane. (Dotychczas cała sekcja X była wypełniana jedynie w celu zgłoszenia lub korekty danych dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2009 roku i dotyczyła pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.)

W przypadku druku ZUS ZZA w sekcji V zostało dodane pole 02 – Kod wykonywanego zawodu.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Powód zmian – głównie cele statystyczne i analityczne

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, jego celem jest umożliwienie płatnikom składek poprawnego wypełniania dokumentów zgłoszeniowych. Dane pozyskane przez ZUS mają służyć badaniom statystycznym, prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, a także analizie i prognozie rynku pracy. Co ciekawe w uzasadnieniu czytamy, że pozyskiwanie informacji o wykonywanym zawodzie wynika z potrzeby posiadania tych danych przez ZUS.

 

UWAGA! Nowe wzory druków mają obowiązywać od 16 maja 2021 roku. Uwzględnione zostały również przepisy przejściowe dla dokumentów, które zostały złożone za okres przypadający przed wejściem w życie rozporządzenia.

 

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Wcześniej młodszy specjalista ds. księgowości. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz realizowanych wdrożeń u klientów, a także prowadzeniem i wsparciem testów systemów informatycznych. Ponadto realizacją szkoleń dla pracowników i klientów. W pracy zawodowej interesuje się w szczególności zmianami w prawie pracy, a także rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę i ich wdrożeniami.

Zobacz także

Skomentuj