Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 2021

W bieżącym tygodniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudniania na 2021 rok. Jaki jest jej cel i główne założenia?

 

Najważniejszym celem uchwały przyjętej 22 czerwca br. w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 jest wzrost zatrudnienia oraz zmiana jakości i nadanie długofalowości temu wzrostowemu trendowi. Żeby to było możliwe, planowane są precyzyjne działania w zakresie polityki zatrudnienia. Mimo, że Plan został przygotowany na poziomie ogólnokrajowym, za jego realizację w dużej mierze odpowiadać będą samorządy wojewódzkie. To właśnie one będą odpowiedzialne za przygotowanie corocznych regionalnych planów działań, w których będą musiały uwzględnić w szczególności priorytetowe grupy bezrobotnych oraz osób wymagających wsparcia w danym regionie kraju.

 

Kluczowy cel Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 2021

Głównym punktem Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudniania na 2021 rok jest złagodzenie skutków pandemii Covid-19 – głównie poprzez ochronę miejsc pracy. Działania te, takie jak np. wynagrodzenie postojowe, były już podejmowane od początku pandemii, jednak – choć wszyscy wyczekują końca epidemii koronawirusa – projekt zakłada kontynuację tych działań. Mają one dotyczyć w szczególności branż najbardziej dotkniętych ograniczeniami spowodowanymi kolejnymi lockdownami.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Równowaga na rynku pracy w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudniania

Kolejnym punktem Planu, jest zapewnienie równowagi na rynku pracy – w wyniku aktywizacji zawodowej wybranych grup społeczeństwa. W szczególności ma to dotyczyć osób z małymi dziećmi – dzięki zaoferowaniu im elastycznych form pracy oraz różnych opcji opieki nad dziećmi (czy innymi osobami jej wymagającymi).

Modernizację ma również przejść publiczna służba zatrudniania tak, by ułatwić podnoszenie umiejętności pracownikom oraz skuteczniej wspierać ich zawodową aktywność.

Dbałość o lepsze dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do rynku pracy, to również istotny punkt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudniania 2021.

 

Inne rozwiązania Planu na rzecz Zatrudnienia 2021

Zakładane są również m.in. działania na rzecz wspierania i propagowania zatrudnienia, z których korzyści mają czerpać nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy – np. poprzez lepsze dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy przyszłości.

Wiele z przedstawionych działań jest kontynuacją już działających. Cześć z nich, tak jak na przykład elastyczność form pracy dla rodziców, znajduje się w fazie projektowania.

 

Więcej informacji na temat Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 2021 można znaleźć tutaj >> (klik).

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Wcześniej młodszy specjalista ds. księgowości. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz realizowanych wdrożeń u klientów, a także prowadzeniem i wsparciem testów systemów informatycznych. Ponadto realizacją szkoleń dla pracowników i klientów. W pracy zawodowej interesuje się w szczególności zmianami w prawie pracy, a także rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę i ich wdrożeniami.

Zobacz także

Skomentuj