Rekompensata za niewykorzystany urlop – istotny wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Stanowi on interpretację unijnych przepisów i wskazuje m.in. kiedy można stracić prawo do skorzystania z urlopu.   18 stycznia 2024 roku TSUE wydał wyrok w sprawie rekompensaty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sprawa dotyczyła włoskiego urzędnika, któremu odmówiono wypłaty ekwiwalentu za 79 dni […]

Czytaj więcej

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia – jakie kary grożą pracodawcy?

Wypłacanie pracownikom wynagrodzenia po terminie niesie za sobą poważne konsekwencje dla pracodawcy. Z jakimi karami muszą się liczyć nierzetelni płatnicy?   Inflacja, nieterminowe zapłaty od kontrahentów czy inne sytuacje w przedsiębiorstwie powodujące problemy z płynnością finansową przedsiębiorców mogą prowadzić do opóźnień w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników. Wypłata wynagrodzenia po terminie stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, […]

Czytaj więcej

Spóźnienie do pracy przez… zimę?

Zimowa aura nie ułatwia pracownikom dojazdów do pracy. Jakie konsekwencje mogą spotkać spóźniającego się pracownika? Czy utrudnienia komunikacyjne stanowią usprawiedliwienie niepodjęcia pracy o ustalonej godzinie?   Marznący deszcz czy opady śniegu mogą utrudnić pracownikom dotarcie do pracy. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi może dojść do różnych nieprzewidzianych sytuacji, które spowodują, że zatrudniony dotrze na […]

Czytaj więcej

Wynagrodzenie postojowe w 2024 roku

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy? Ile w 2024 roku wynosi wynagrodzenie postojowe i jakie warunki muszą być spełnione? W jakich sytuacjach pracownik nie otrzyma wynagrodzenia postojowego?   Może się zdarzyć, że w przedsiębiorstwie wystąpią sytuacje, gdy konieczne będzie wstrzymanie pracy. Przykładem może być zatrzymanie linii produkcyjnej spowodowane awarią lub wypadkiem przy pracy […]

Czytaj więcej

Obowiązki pracownika wobec pracodawcy – wszystko co trzeba o nich wiedzieć

Zawarcie stosunku pracy niesie za sobą obowiązki zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Czy pracownik musi wykonać każde polecenie przełożonego? Czy są sytuacje, w których osoba zatrudniona może odmówić wykonania powierzonego zadania?   Podstawowe obowiązki pracownika reguluje Kodeks pracy w art. 100. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób sumienny i z zachowaniem należytej […]

Czytaj więcej

Zimowe obowiązki pracodawców

W okresie zimowym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki związane z ochroną pracowników. Co w tym okresie trzeba zapewnić i komu? Czy te dodatkowe świadczenia obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie?   Z nastaniem 1 listopada rozpoczął się w Polsce okres zimowy. Będzie obowiązywał do 31 marca 2024 roku. W tym czasie pracodawcy są zobowiązani do […]

Czytaj więcej

Czy pracodawca może wymusić wykorzystanie bieżącego urlopu?

Zdarza się, że pracodawcy nakłaniają pracowników do wykorzystania urlopu wypoczynkowego przed końcem bieżącego roku kalendarzowego. Czy pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu w konkretnym terminie?   Zbliża się koniec roku. W tym okresie pracodawcy czasami sugerują pracownikom wybieranie dni urlopu, które im przysługują za dany rok. Jest to spowodowane interesem pracodawcy. Zawiązywanie rezerw na […]

Czytaj więcej

MKiDN planuje poszerzyć uprawnienia emerytalne niektórych artystów!

Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował poprawkę do ustawy o emeryturach pomostowych, która może istotne zmienić sytuację emerytalną wielu osób wykonujących zawody artystyczne. Które grupy zawodowe mają zostać objęte zmianami, kiedy i na czym te zmiany mają polegać?   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) chce zmian w systemie emerytalnym dla wybranych grup artystycznych – […]

Czytaj więcej

Umowa na zastępstwo z pracownikiem zewnętrznym lub własnym – co warto wiedzieć?

Kodeks pracy przewiduje różne rodzaje umów o pracę. Jedną z nich jest umowa na zastępstwo. Czym różni się od umowy zawartej na czas określony? Czy umowę na zastępstwo można rozwiązać przed końcem terminu jej obowiązywania? Jak zatrudniać na zastępstwo pracownika zewnętrznego, a jak własnego?   Umowę na zastępstwo można zawrzeć w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika, […]

Czytaj więcej

Praca zdalna – pełna lista obowiązków pracodawcy

Praca zdalna cieszy się dużą popularnością wśród pracowników, głównie z uwagi na oszczędność czasu wynikającą z braku konieczności codziennego dojeżdżania do firmy – stąd wielu pracodawców ją umożliwia. Ale czy każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z pełnej listy obowiązków do spełnienia wynikających z oddelegowania pracownika do pracy zdalnej?   Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność, […]

Czytaj więcej