Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

Dziś Sejm odrzucił senackie veto w sprawie ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. CIE ma zapewnić w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych w: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE.   Sejm odrzucił 16 sierpnia 2023 roku uchwałę Senatu o nieprzyjęciu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, która zakłada powstanie systemu dla […]

Czytaj więcej

W określonych sytuacjach uczestnicy PPK mogą obniżyć wpłatę podstawową. Kiedy istnieje taka możliwość?

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą obniżyć wpłatę do PPK, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca limit ten wynosi 4320 zł.    W 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia zmieniła się dwukrotnie – od 1 stycznia do 30 czerwca wynosiła 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia wynosi 3600 zł. […]

Czytaj więcej

Alert! Do 17 kwietnia przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w marcu!

Od 1 do 17 kwietnia 2023 roku pracodawcy powinni przekazać instytucji finansowej pierwsze wpłaty do PPK za uczestników objętych tzw. ponownym autozapisem, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.   Przypominamy, że pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy […]

Czytaj więcej

Deklaracja o rezygnacji z autozapisu do PPK – wzór 2023!

Wszystkie deklaracje o rezygnacji z wnoszenia płat do PPK utraciły ważność 28 lutego 2023 roku. Kto nie chce uczestniczyć w PPK, powinien złożyć nową deklarację o rezygnacji – do 31 marca 2023 roku.   28 lutego utraciły ważność wszystkie uprzednio złożone – pracodawcom przez pracowników – deklaracje o rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPK. Jeśli […]

Czytaj więcej

Autozapis do PPK – 3 kluczowe daty dla pracodawców!

Zbliża się termin automatycznego zapisu do PPK, który dla pracodawców rodzi określone obowiązki. O czym i do kiedy powinni pamiętać?   Do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformowania o autozapisie do PPK pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z PPK, a także osoby nowozatrudnione, bez względu na okres ich zatrudnienia. Więcej >> […]

Czytaj więcej

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie PPK

Państwowa Inspekcja Pracy zyskała możliwość ścigania szerszego katalogu naruszeń oraz podmiotów. Co i kogo może dodatkowo kontrolować?   Już ponad dwa miesiące temu, tj. 4 czerwca br., miała miejsce nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jej funkcjonariusze zyskali dodatkowe możliwości kontroli oraz nakładania kar na zatrudniających prowadzących Pracownicze Plany Kapitałowe. Co dokładnie się zmieniło? Dotychczas […]

Czytaj więcej

Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) już 4 czerwca 2022! 

W najbliższą sobotę wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PPK. Jest to zapowiadana w lutym br. rewizja przepisów, która ma przyczynić się do lepszego spełnienia idei istnienia Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli uzyskania przez Polaków wyższych emerytur. Jakie szykują się zmiany?   Jedną z głównych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o PPK, wchodzącej w życie 4 […]

Czytaj więcej

Od dziś PFR wezwie pracodawcę w sprawie PPK przez PUE ZUS!

Jeśli pracodawca nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, PFR wezwie go do dopełnienia tego obowiązku przez portal PUE ZUS. Tymczasowo.   W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zawiera ona regulację umożliwiającą wysyłanie przez Polski Fundusz Rozwoju – […]

Czytaj więcej

Brak wdrożenia PPK – czy da się uniknąć kary?

Jak wysokie sankcje grożą za brak wdrożenia PPK? Czy można uniknąć kary za brak PPK? Czy posiadanie umowy o PPK jest obowiązkowe?   Niemal 700 tysięcy przedsiębiorców jest zagrożonych karami za niewdrożenie w swoich firmach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedsiębiorcy, którzy spóźniają się z wdrażaniem PPK, mogą spodziewać się pisemnego wezwania przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) […]

Czytaj więcej

Nierealny termin wdrożenia PPK dla zagranicznych podmiotów?

23 kwietnia br. upływa termin na wdrożenie PPK dla zagranicznych podmiotów, tymczasem prace nad ważną dla nich ustawą – podobnie jak legislacyjny chaos – trwają.   W Sejmie trwają prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Likwidacja OFE nie jest jednak jedyną […]

Czytaj więcej