Świadczenie urlopowe 2024 – pigułka informacyjna

Kiedy trzeba tworzyć ZFŚS, a kiedy pracodawca nie musi tego robić? Czy świadczenie urlopowe to dobra wola czy obowiązek pracodawcy? Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2024 roku?   Zbliża się okres urlopowy, a wraz z nim możliwość otrzymania od swojego pracodawcy świadczenia urlopowego. Świadczenie urlopowe jest alternatywą dla świadczeń z ZFŚS. Pracodawca wypłaca je raz […]

Czytaj więcej

Alert! I rata odpisu na ZFŚS tylko do 31 maja 2024!

Jakie odpisy na ZFŚS obowiązują w 2024 roku – obowiązkowe oraz fakultatywne?   Przypominamy, że pracodawcy mają obowiązek przekazania I raty odpisu na ZFŚS (tj. kwoty odpowiadającej równowartości min. 75% odpisów na ZFŚS) do 31 maja 2024 r. Kolejna rata odpisów podstawowych, wraz z odpisami zwiększającymi, powinna zostać przekazana do 30 września 2024 roku. Jakie kwoty […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś ostatni dzień na poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego!

31 stycznia mija termin na ogłoszenie pracownikom oficjalnej decyzji w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłaty świadczenia urlopowego.   Jak co roku, do 31 stycznia, pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników muszą formalnie powiadomić zatrudnionych o ewentualnej decyzji dotyczącej nietworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz niewypłacania świadczenia urlopowego. Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) […]

Czytaj więcej

Korekta odpisu na ZFŚS – tylko do 31 grudnia 2023 roku!

Pracodawcy są zobowiązani do skorygowania odpisów podstawowych na ZFŚS do 31 grudnia 2023 roku, jeśli okaże się, że rzeczywiste zatrudnienie nie było adekwatne do zaplanowanej wcześniej wartość oraz wysokości przekazanych na rachunek ZFŚS środków.   Korekta odpisu na ZFŚS jest podstawowym zadaniem pracodawców – trzeba jej dokonać najpóźniej do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Procedura […]

Czytaj więcej

Prezenty, bony i wypłaty świąteczne – z perspektywy kadrowo-płacowej

Okres świąteczny przed nami, dlatego przypominamy podstawowe zasady rozliczeń kadrowo-płacowych związanych z prezentami, bonami i dodatkowymi wypłatami dla pracowników na tę okoliczność.   Dodatkowe świadczenia przekazywane pracownikom przez zakład pracy – i pieniężne, i rzeczowe (tj. wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń) – stanowią […]

Czytaj więcej

Alert! Do 30 września trzeba przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń za 2023 rok

Pracodawcy powinni w terminie do 30 września 2023 roku przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń za 2023 rok. Podstawa ta wzrosła od 1 lipca br. Ile obecnie wynosi?   Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej

Od kiedy wzrost dofinansowania do „wczasów pod gruszą”?

Przepisy odmrażające wysokość podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS w 2023 roku za okres od 1 lipca br. są na końcowym etapie prac legislacyjnych. Od kiedy pracownicy mogą się spodziewać wzrostu dofinansowania za wyczekane „wczasy pod gruszą”?   Dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” jest wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wysokość dopłat jest uzależniona […]

Czytaj więcej

ZFŚS – Zwiększona kwota odpisu do 30/09/2023: Nowe zmiany, które wpłyną na pracowników

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy muszą do 30 września 2023 roku przekazać zwiększoną kwotę odpisu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące wysokości naliczania odpisów oraz warunków utworzenia Funduszu. Ale to nie wszystko! Dowiedz się, jakie są nowe przepisy i jakie korzyści mogą wynikać z tych zmian. ZFŚS – do 30/09/2023 […]

Czytaj więcej

Jaka będzie podstawa naliczania odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 roku?

Trwają prace nad odmrożeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS w 2023 roku już za okres od 1 lipca 2023 roku.   W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3323). Jednym z jego założeń jest […]

Czytaj więcej

I rata odpisu na ZFŚS 2022 tylko do końca maja!

Wkrótce upłynie termin przekazania I raty na ZFŚS 2022. Kto jest zobowiązany do przekazania pieniędzy i w jakiej wysokości? Kiedy upływa termin II raty odpisu na ZFŚS?   I ratę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zgodnie z Ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;  Dziennik Ustaw 2022 poz. 923) należy […]

Czytaj więcej