Za rok już tylko e-zwolnienia !

W kwietniu Senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nie wprowadzono żadnych poprawek do przyjętych przez Sejm zmian w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich i od połowy 2018 r. eliminują z obiegu zwolnienia papierowe.

Tzw. e – zwolnienia wystawiane są w formie elektronicznej już od początku 2016 r. i muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym zaufanym  profilem ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS.  Problem w tym, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu oczywiście obciążają lekarza a jak twierdzi większość z nich bezpłatny profil ePUAP jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze.

Nowela wprowadza możliwość uwierzytelniania elektronicznych zwolnień przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co ma być znacznie prostsze w obsłudze i przede wszystkim bezpłatne.

Czyli jak to będzie w praktyce wyglądać?

ZUS na profilu lekarza udostępni dane ubezpieczonych, które zgromadził w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego (lekarza) pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Ta forma uwierzytelniania będzie stosowana także do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku a także do wystawiania wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia 2017 r. z wyjątkiem artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień, które będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

Jarek Rupiewicz
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj