Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 roku

Najniższa płaca na etacie w przyszłym roku ma wynieść minimum 2345,59 zł brutto, a stawka godzinowa 15,30 zł. Rząd przedstawił swoje prognozy partnerom społecznym – organizacjom pracodawców i związkom zawodowym.

 

10 maja br. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego (RDS) ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (tj. przedstawicieli biznesu i związkowców) dotyczące m.in. płacy minimalnej. Podobnie jak w poprzednich latach, „stronie społecznej nie udało się uzgodnić wspólnej propozycji” – jak 13 maja br. napisała RDS na swojej witrynie. Teraz przedstawiciele przedsiębiorców oraz związków zawodowych mają czas do 15 maja na ogłoszenie swoich stanowisk w tej sprawie. Rząd z kolei ma podać własną propozycję do 15 czerwca br.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w 2020 roku minimalna płaca ma wzrosnąć co najmniej o 4,25 proc. (czyli 95,59 zł) wobec bieżącej stawki (tj. 2250 zł brutto) i wynieść 2345,59 zł. Wzrost ma być proporcjonalny również dla stawki godzinowej, która ma wynieść minimum 15,30 zł brutto (obecnie 14,70 zł).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie naliczania wynagrodzeń? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

W ubiegłych latach podwyżki wynosiły zazwyczaj 100 lub 150 zł. Jak najniższy wzrost wynagrodzeń będą postulowali przedstawiciele przedsiębiorców (prawdopodobnie na poziomie ok. 5%, czyli 100 zł). Strona rządowa, w roku wyborczym, może skłonić się minimum do stawki 150 zł. Z kolei OPZZ od dawna postuluje poziom płacy minimalnej w wysokości ok. 50 proc. średniej pensji, tj. mniej więcej na poziomie 2600 zł brutto. Prawdopodobnie jednak przede wszystkim będzie postulował wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.

 

Wspomniane propozycje kwot, jakie mają wysunąć członkowie Komisji Trójstronnej (rząd, związkowcy i przedsiębiorcy), będą jedynie punktem wyjścia w negocjacjach. Rozmowy mogą trwać nawet do jesieni. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, rząd będzie musiał ustalić wysokość przyszłorocznych minimalnych stawek wynagrodzenia samodzielnie, w terminie do 15 września br.

 

 

oprac. HZK na podst. kadry.infor.pl i dialog.go.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj