Zmiana czasu letniego na zimowy

W przypadku zmiany czasu letniego na zimowy – tj. pracy dłuższej o godzinę dla osób odbywających nocną zmianę, pracownikom przysługuje standardowe wynagrodzenie, dodatek za pracę w nadgodzinach lub czas wolny, plus dodatek za pracę w porze nocnej.

 

W miniony weekend cofnęliśmy zegary z godziny 3:00 na 2:00. Dla większości z nas oznaczało to sen dłuższy o godzinę, jednak dla pracujących tej nocy, zmiana z soboty na niedzielę wiązała się z dodatkową godziną pracy. Jak taka sytuacja ma się do rozliczania czasu pracy?

 

Nadgodziny

Jeśli pracownik wykonywał pracę podczas nocnej zmiany, np. w godzinach od 22:00 (w sobotę 26.10) do 6:00 (w niedzielę 27.10), wówczas podczas jego zmiany doszło do przekroczenie dobowej normy czasu pracy. Zasadniczo w takim przypadku pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie zwiększone o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – tj. w wysokości  50% lub 100%. Pracę nadliczbową można też zrekompensować w formie oddania pracownikowi czasu wolnego od pracy (wówczas pracownikowi nie przysługuje dodatek. tylko normalne wynagrodzenie).

 

 

Zależy Ci na profesjonalnym prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >> 

 

Dodatek za pracę w nocy

Rozliczając czas pracy związany ze zmianą czasu letniego na zimowy należy pamiętać także o dodatku , który przysługuje zatrudnionym za pracę w porze nocnej – tj. 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W październiku stawka ta wynosi 2,45 zł brutto za jedną godzinę pracy w porze nocnej. Podstawą naliczenia dodatku jest wynagrodzenie minimalne, natomiast sam dodatek oblicza się dzieląc podstawę przez wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu: 2250,00 zł / 184 godziny * 20% = 2,45 zł.

 

Podstawa prawna

Sposób obliczania dodatku za pracę nocną reguluje art. 151 (8) par. 1 Kodeksu pracy: „Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.”

 

UWAGA! Wysokość dodatku zależy od przedziału czasowego, w jakim została ustalona pora nocna w danym zakładzie pracy (nadgodziny w nocy) oraz od tego czy nastąpiło przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy.

 

oprac.: HZK za monikasmulewicz.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj