Sytuacje stresowe są postrzegane jako wyzwanie dla obecnego status quo, ale też jako sytuacje stwarzające nowe możliwości rozwoju. Tak, jak obecnie.

 

Stres jest obecny w naszym codziennym życiu. Jest to termin powszechnie znany, jednak niejednoznaczny. Najbardziej znana definicja stresu została sformułowana przez  R.S. Lazarusa i S. Folkmana. Opisuje ona stres jako relację między człowiekiem a otoczeniem, którą człowiek uważa za obciążającą lub przekraczającą jego zasoby i zagrażającą jego dobrostanowi. Stres to sytuacja, podczas której dochodzi do zderzenia naszych celów, wartości i potrzeb z wymaganiami stawianymi przez otoczenie. Sytuacje stresowe są postrzegane jako wyzwanie dla obecnego status quo, ale też jako sytuacje stwarzające nowe możliwości rozwoju. Tak, jak obecnie.

 

Co nas stresuje w pracy?

Zgodnie z raportem „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” z 2019 r., aż 85% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznało, że odczuwa stres w pracy. Aż 53% badanych stwierdziło, że odchodzi z pracy z powodu niekorzystnych warunków, takich jak stres, presja oraz przepracowanie. Dodatkowymi czynnikami stresogennymi są: zbyt niskie wynagrodzenie za pracę (31%), lęk przed utratą pracy (21% respondentów), atmosfera w pracy oraz relacje ze współpracownikami (18% respondentów). Zaledwie 15% badanych przyznało, że stres działa na nich motywująco i jest pozytywnym bodźcem do pracy.

Warto zauważyć, że zgodnie z raportem Devire, 82% pracowników, którzy postrzegają pracę jako konieczność i zarobek, deklaruje, że dotyka ich stres i bezsenność. Natomiast tylko 37% pracowników, którzy odczuwają radość i satysfakcję ze swojej pracy, cierpi z powodu stresu w pracy.

 

Czego oczekujemy od pracodawcy?

Powyższe dane pokazują, że pracownicy odczuwający radość i satysfakcję z pracy, są mniej narażeni na stres w miejscu pracy. Dzisiaj, kiedy granica między pracą i życiem prywatnym coraz bardziej się zaciera, i coraz częściej słyszymy o koncepcji work-life blending (czyli przeplataniu się pracy i życia prywatnego – więcej na ten temat tutaj >>), niezwykle istotna jest rola kompetentnego pracodawcy, który wie, że samopoczucie pracowników wpływa na ich efektywność w realizacji zadań oraz satysfakcję z pracy. Według danych Devire, trzy najważniejsze cechy idealnego pracodawcy, to:

  • stabilność finansowa firmy (50%),
  • swoboda działania (48%)
  • i otwartość pracodawcy na feedback i inicjatywy pracowników (40%).

Ważne jest świadome budowanie kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się pewnie finansowo i mają wsparcie pracodawcy przy realizacji różnorodnych pomysłów i zadań.

 

Stres w dobie pandemii

Niestety aktualna sytuacja gospodarek na świecie, związana z szalejącą pandemią koronawirusa, już teraz (a to dopiero początek wydarzeń) wywraca do góry nogami to wszystko, co znamy i do czego przywykliśmy – zarówno jako pracodawcy, jak i pracownicy. Powoduje, że ze stresem mamy do czynienia każdego dnia, w nieznanym dotąd przez większość z nas natężeniu. Pozostaje mieć nadzieję, że przy zachowaniu odpowiednich działań i dyscypliny zdołamy opanować tę sytuację i możliwie szybko wrócimy na znane nam tory gospodarczego wzrostu.

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj