Kluczowe regulacje dotyczące cudzoziemców w Tarczy Antykryzysowej 3.0

Tarcza Antykryzysowa obowiązująca od 16 maja br. wprowadziła kilka ważnych ułatwień dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Oto one.

 

Ustawa z 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 3.0, która weszła w życie w minioną sobotę (16 maja br.) wprowadziła szereg zmian w odniesieniu do cudzoziemców. Dotyczą one możliwości redukcji wynagrodzeń i czasu pracy, jeśli wobec pozostałych pracowników danego pracodawcy jest wdrożone takie rozwiązanie, a także wydłużenia terminu obowiązywania zezwoleń na prace sezonową oraz kart pobytu członków rodzin obywateli UE. Poniżej kluczowe informacje.

 

Możliwość redukcji wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy cudzoziemcom do 20% bez zmian w zezwoleniach na pracę

Jeżeli pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi skorzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zgodnie z art.15g ust.8 tzw. Ustawy Antykryzysowej 1.0 (tj. obniżenia wymiaru czasu pracy do 20%), wówczas również zatrudniani przez niego cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na zmienionych warunkach – bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń (Art. 15z5).

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Przedłużenie ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE

Jeżeli termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z COVID-19, zostaje on automatycznie przedłużony do 30 dnia od daty odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. (Art. 15z6).

 

Szukasz informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Kliknij:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

Brak wymogu zezwolenia na pracę sezonową

Jeżeli cudzoziemiec wykonuje lub będzie wykonywać pracę w zakresie podklas działalności, w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową, i jeśli posiadał zezwolenie na pracę (art. 88 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) ważne po 13 marca 2020 r. lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po 13 marca 2020 r., wówczas nie jest wymagane posiadania zezwolenia na pracę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30 dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 15z7).

 

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj