Kończy się czas na zaległe badania lekarskie i szkolenia BHP!

Pracodawcy mają czas do 28 grudnia na uzupełnienie zaległych badań lekarskich i szkoleń BHP zawieszonych podczas pandemii. Spóźnialskim grozi kara do 30 000 złotych!

 

Od 1 lipca 2023 roku – dnia odwołania stanu zagrożenie epidemicznego – zaczął się 180 dniowy bieg terminu (zgodnie z art. 56 ustawy o świadczeniu wspierającym) na przeprowadzenie zaległych badań lekarskich i szkoleń BHP – tych, które zostały zawieszone w okresie pandemii. Ostateczny termin na ich wykonanie upływa 28 grudnia 2023 roku. W przypadku niewykonania tych obowiązków, pracodawcy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 1 000 do 30 000 zł!

 

 Art. 283 § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Szkolenia BHP tylko stacjonarnie!

Od 1 lipca 2023 r. szkolenia wstępne z zakresu BHP powinny odbywać się stacjonarnie. Podczas pandemii można było realizować je zdalnie, poza szkoleniami dotyczącymi prac związanych z czynnikami niebezpiecznymi.

 

Sprawdź także >> 7 kluczowych kadrowo-płacowych skutków odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego <<!

 

Do 28 grudnia każdy pracownik musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie!

Główny Inspektorat Pracy zwrócił się o interpretację przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników do Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W odpowiedzi resort stwierdził, że:

  • w przypadku, gdy ważność orzeczenia lekarskiego pracownika wygasła w czasie pandemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca i pracownik są zobowiązani do wykonania badań w ciągu 180 dni od dnia odwołania ostatniego z ww. stanów;
  • jeśli ważność orzeczenia upłynęła po ich odwołaniu (tj. po 30 czerwca 2023 r.), okres 180 dni może być traktowany jako czas przejściowy na wykonanie badań.

Równocześnie resort podkreślił, że pracodawcy powinni jak najszybciej skierować pracowników na badania, a pracownicy powinni je wykonać bez zbędnej zwłoki.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także