PIP pyta, resort rodziny odpowiada: termin ważności orzeczeń lekarskich kończących bieg przed i po 1 lipca 2023 roku

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, które obowiązuje od 1 lipca 2023 roku, nadal budzi praktyczne wątpliwości w kontekście niektórych terminów – na przykład dotyczących ważności orzeczeń lekarskich. Do tego stopnia, że z pytaniami do resortu rodziny zwróciła się Państwowa Inspekcja Pracy. Co ustaliła? 

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi orzeczeń lekarskich, które utraciły ważność w trakcie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz po jego odwołaniu, GIP zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące obowiązujących terminów do Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Co odpowiedział resort w stanowisku z 10 lipca br.?

 

Jeżeli ważność orzeczenia wygasła w trakcie stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego…

Resort stwierdził, że skoro w art. 31m ust.1 tzw. ustawy Covidowej jest mowa o przedłużeniu ważności orzeczeń lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r, na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego, to pracodawca jest zobowiązany podjąć się uzupełnienia badań niezwłocznie i wykonać je maksymalnie w tym właśnie czasie, tj. w przeciągu 180 dni liczonych od 1 lipca 2023 roku.

 

Jeżeli ważność orzeczenia wygasła po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego…

Ministerstwo poinformowało, że: „okres 180 dni licząc od dnia 1 lipca 2023 r. można potraktować jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie obowiązany posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. (…) W związku z powyższym można przyjąć, że okres 180 dni będzie dotyczył również skierowania na badania okresowe pracownika, któremu ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 30 czerwca 2023 r. Biorąc jednak pod uwagę, że pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, pracodawca powinien możliwie jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik – bez zbędnej zwłoki je wykonać.”

 

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 12a ust. 1, art. 31m ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 614
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – Dz.U. z 2023 r. poz. 1118

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

źródło: GIP

mm

Key Account Manager oraz ekspert w Excellence Center Kadry i Płace, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także