PIT-11 – kiedy pracodawca ma obowiązek wystawienia deklaracji?

cover_PIT11

PIT-11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 

 

W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym każdy pracodawca jako płatnik jest zobowiązany przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone na formularzu PIT-11.

Wyjątek od tej reguły stanowi ustęp 2 wskazanej Ustawy, który reguluje inny termin przekazania deklaracji PIT-11 w sytuacji, gdy pobór zaliczki przez pracodawcę ustał w ciągu roku. Wówczas płatnik powinien po złożeniu pisemnego wniosku przez podatnika (pracownika), w terminie 14 dni licząc od daty jego złożenia przekazać właściwą deklarację PIT-11 podatnikowi i naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Uwaga!

W 2016 roku ostatni termin przekazania formularzu PIT – 11 to  poniedziałek 29 luty 2016 roku.


Monika Smulewicz

Dyrektor Zarządzający, Partner
Grant Thornton
monika.smulewicz@pl.gt.com

Zobacz także

Skomentuj