Rozwój ważny dla pracownika?!

Working hard to finish first

Co wpływa na fakt, że szukając pracy zwracamy uwagę na jedne firmy a inne już nie? Dlaczego widzimy siebie w „tych wybranych”? Dzięki czemu dany pracodawca jest bardziej pożądany od innych i nie narzeka na brak zainteresowania potencjalnej, wykwalifikowanej kadry?

Ogromna konkurencja na rynku, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy mamy do czynienia z rynkiem pracownika, powoduje, że firmy muszą do kwestii zatrudnienia i organizacji pracy podchodzić nie tylko w sposób kompleksowy, ale również w unikatowy, indywidualny odzwierciedlający potrzeby danej grupy (wiekowej) a często pojedynczego specjalisty. Trudność pojawia się gdy oczekiwania pracowników trzeba dopasować do warunków, możliwości i zasobów, które posiada pracodawca.

W zasadzie wielkość firmy nie decyduje o jej atrakcyjności. Podobno branża/sektor, w której działa też nie. Aczkolwiek w tym drugim przypadku można zauważyć pewną „sezonowość”. Są bardziej i mniej „modne” zawody są też tzw. „pewniaki”.

Dobry, długoterminowy plan…

Nowe trendy rynku pracy wyznaczają nowe standardy dotyczące warunków pracy i płacy. Pracodawca prowadząc rekrutacje musi być świadomy, że aby utrzymać pracownika nie wystarczy tylko zaoferować mu atrakcyjne warunki płacowe, ale także zobowiązany jest do zagwarantowania mu rozwoju zawodowego. Jednocześnie nie zapominając o jasnej i otwartej komunikacji, słuchaniu pracowników, (badania zaangażowania), reagowaniu na ich potrzeby i komunikaty, przestrzeganiu zasad obowiązujących w firmie od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji poprzez wdrożenie oraz rozwój a kończąc na rzetelnej ocenie wyników pracy (feedback).

Employer branding zakłada, że firma aktywnie zarządza swoją polityką kadrową. Jest to proces skomplikowany, pochłaniający nie tylko pieniądze, ale również a może i przede wszystkim czas. Prawidłowy plan działania powinien być skierowany zarówno do pracowników obecnych, jak i przyszłych. Rekrutacja, wdrożenia, szkolenia, adaptacje, staże i praktyki, zatrudnienia i rozwój, ścieżka kariery, cały ten proces angażuje kadrę kierowniczą na różnym szczeblu i wymaga od każdej ze stron, zrozumienia celów firmy i zaangażowania się w ich realizację.

work-life balance – to utrzymanie równowagi między aktywnością prywatną a zawodową. Jest kolejną kwestią niezwykle ważną dla obecnych pracowników, którzy preferują elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy.

I dobre praktyki, czyli…

– work-life balance! Każdy z nas próbuje znaleźć i połączyć przestrzeń dla pracy i rozwoju zawodowego z życiem prywatnym.

– wynagrodzenie adekwatne do kompetencji. Powinno być na tyle „wystarczające”, by specjalista nie zdecydował się przejść do konkurencji.

– właściwe i odpowiednie zarządzanie czasem pracy oraz delegowanie zadań. Przemęczony zespół, nawet o dużych kompetencjach, nie będzie działał ani efektywnie ani kreatywnie (a z czasem może zdecydować się na pracę u innego pracodawcy).

Nie zapominajmy o jasnej i przejrzystej komunikacji oraz „spełnianiu obietnic” swoich (jako przełożonego) a także firmy (obietnica marki).

Wiele firm, będących liderami na rynku decyduje się na propagowanie i wspieranie zdrowego trybu życia i aktywności sportowej. Pokoje gier, strefy relaksu, miejsca do pracy z dzieckiem, dni kreatywności, nauka języka obcego, grupowe wyjścia w godzinach pracy –  to coraz częściej spotykany standard – a wszystko to dla nas, pracowników abyśmy nie żyli tylko swoimi codziennymi obowiązkami (zawodowymi i prywatnymi) i mogli rozładować stres związany z codzienną pracą.

Pamiętajmy, że tzw. „dobre praktyki” to także angażowanie pracowników w rozwój firmy,  zachęcanie ich do współdecydowania o tym jak ich miejsce pracy powinno wyglądać aby czuli się dobrze w swojej firmowej społeczności.

Corporate wellness-fanaberia czy must be? Dowiedz się czytając nasz artykuł.

Win – Win  

Silna marka na rynku, dobrze działający employer branding, to nie tylko możliwość zatrudnienia najlepszych specjalistów na rynku ale mniejsza rotacja, niższy wskaźnik nieobecności, stresu czy niezadowolenia wśród zatrudnionych. Większe zintegrowanie pracownika z firmą oznacza jego większe zaangażowanie w pracę.

Zadowolony pracownik to szczęśliwy pracodawca 🙂 stałe dążenie do poprawy warunków pracy w obecnej sytuacji, to nie moda, ale konieczność. Pracownika nie można już zatrzymać wyłącznie wysokością pensji. Coraz częściej zwraca on uwagę na inne czynniki, w tym możliwości rozwoju i awansu.

Powszechnie wiadomo, że kandydat przed wysłaniem aplikacji sprawdza daną firmę i na podstawie przeczytanych/usłyszanych opinii często decyduje czy wysłać swoją aplikację. Wszechobecne media społecznościowe dają do tego coraz więcej możliwości. Jeśli firma faktycznie stawia na długoterminowe zatrudnienie, chce inwestować w swoich pracowników, to powinna w jasny i klarowny sposób to komunikować. Pamiętajmy dobre, ale również złe praktyki, w dzisiejszych czasach rozchodzą się w „sieci” bardzo szybko.

Jarosław Rupiewicz
Menedżer
Grant Thornton

 

Zobacz także

Skomentuj