Zmiany w Kodeksie Pracy – propozycje na 2018

Pojawiły się kolejne ciekawe informacje z obrad Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jak zdradziła jej wiceprzewodnicząca prof. Monika Gładoch rozważane są zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy w dodatkowym wymiarze.

Propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w kierunku większej swobody w planowaniu czasu pracy w okresach zwiększonego zapotrzebowania na produkty, czy usługi. Dopuszczalna byłaby praca w większym wymiarze godzin niż przewiduje norma. Analogicznie jednak w okresie spadku zapotrzebowania wymiar godzin mógłby zostać zmniejszony lub nawet pracownicy zostaną całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Zmiany takie każdorazowo muszą mieć akceptację związków zawodowych.

Dodatkowym elementem, służącym zabezpieczeniu pracowników byłoby specjalne indywidualne konto powiernicze pracownika, na które wpływałoby wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach. W okresach przestojów, czy zmniejszonego zapotrzebowania pracodawca wypłacałby pracownikowi pieniądze z tego właśnie konta. Środków z konta powierniczego pracownik mógłby użyć także podczas bezpłatnego urlopu.

Kolejne propozycje dotyczą wprowadzenia nowych kategorii zatrudnionych: pracowników mobilnych, twórczych i badaczy. Czas pracy dla tych kategorii pracowników (podobnie jak objętych zadaniowym czasem pracy) może wynosić 48 godzin na tydzień, w odróżnieniu do obecnie obowiązujących 40 godzin.

Eksperci rozważają także możliwość zlecania pracy w sześć niedziel w ciągu roku, pod warunkiem, że pracownik wyrazi na to zgodę. W małych firmach zatrudniających do 50 osób, będzie można wprowadzić trzy niedziele pracujące nawet bez zgody podwładnego.

Proponowane jest także zwolnienie mikrofirm (zatrudniających do 10 osób) z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Spore zmiany szykują się w związku z przerwą na papierosa. Jeśli pracodawca zezwala na takie przerwy, to będzie mógł się domagać, by korzystający z nich pracownicy odpracowali czas spędzony „na dymku” po godzinach lecz bez przysługującego im dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny.

Pełny projekt nowego kodeksu pracy komisja przedstawi w połowie marca, zapewne do tego czasu pojawią się jeszcze ciekawe informacje na temat omawianych zmian. Po zaprezentowaniu owoców prac komisji, będzie czas na debatę publiczną i uruchomienie ewentualnej dalszej ścieżki legislacyjnej.

Zobacz także

Skomentuj