Ochrona przedemerytalna pracownika na umowie o pracę po zmianie ustawy emerytalnej

Zmiana ustawy emerytalnej, która weszła w życie dnia 1 października 2017 r. i obniżyła wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat, zrodziła szereg pytań o kwestię ochrony przedemerytalnej pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jak zmiany w przepisach wpłyną na sytuację pracowników tuż przed emeryturą i jak prawidłowo określić, kiedy pracownik podlega ochronie?

Zmiana ustawy

W dniu 1 października 2017 r., weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), obniżająca wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat.

Jak wiemy, ochronie nie podlegają Pracownicy, którym Pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 52 KP (z winy Pracownika czyli tzw. „dyscyplinarka”) oraz zatrudnieni na umowy terminowe. Ochrona przedemerytalna nie obejmuje także Pracowników, którym wręczono wypowiedzenie przed osiągnięciem wieku ochronnego, a rozwiązanie umowy nastąpi w trakcie jego trwania.

Po zmianach przepisów,  od 1 października 2017 r., ochrona przed zwolnieniem pracowników w wieku przedemerytalnym obejmuje:

  • kobiety w wieku 56–60 lat,
  • mężczyzn w wieku 61–65 lat.

Zmieniły się także zasady ochrony przedemerytalnej, która chroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę ( art. 39 KP ).

 

Jak zmiany w przepisach wpłyną na sytuację pracowników tuż przed emeryturą i jak prawidłowo określić kiedy pracownik podlega ochronie?

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną w dniu 01.10.2017 r. – ochrona pozostaje i będzie trwała, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego ustalonego wg dotychczasowych przepisów (tj. przed obniżeniem)

Zaś pracownicy, którzy:

  • 1 października 2017 r. nie byli objęci ochroną przedemerytalną (wydłużony wiek emerytalny do 67 roku życia ustawą z roku 2012),
  • w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. osiągną wiek emerytalny wynoszący
    60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

uzyskają 4-letnią ochronę przedemerytalną od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., co oznacza, że nie tracą ochrony w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Dyscyplinarka, czyli za co można stracić pracę – przeczytaj! 

Przykład:

Kobieta urodzona w dniu 29 października 1960 r.:

 

 

 

 

 

 

 

Mężczyzna urodzony w dniu 1 października 1953 r.:

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

Skomentuj