Współczynnik urlopowy od listopada 2018 r.

W dniu 8 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiająca dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, powodując tym samym szereg wątpliwości związanych ze zmianą współczynnika urlopowego na 2018 rok.

Dodatkowy dzień wolny, ogłoszony w trakcie miesiąca, którego zmiana dotyczy, wymusił nie tylko aktualizację harmonogramów czasu pracy i dezorganizację pracy przedsiębiorstw, ale także spowodował zmianę norm czasu pracy i konieczność ustalenia nowego współczynnika urlopowego. Jak więc obliczyć nowy współczynnik urlopowy i od kiedy on obowiązuje?

Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

Sposób obliczenia współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ost. zm. w 2009 nr 174 poz. 1353).

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy >> Przeczytaj więcej >> 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu święta w dniu 12.11.2018 r. zmieni się współczynnik do obliczania ekwiwalentu, który należy zastosować do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, do którego pracownik nabędzie prawo począwszy od dnia wejścia z życie ustawy, czyli od 08.11.2018 r.

 

Do wyliczeniu współczynnika urlopowego obowiązującego od 8-go listopada 2018 r. powinniśmy wziąć pod uwagę:

– 52 niedziele

– 52 dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy

– 11 świąt przypadających w inne dni niż niedziele

tj.: 1 stycznia (poniedziałek), 6 stycznia (sobota), 2 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (wtorek), 3 maja (czwartek), 31 maja (czwartek), 15 sierpnia (środa), 1 listopada (czwartek),12 listopada (poniedziałek) 25 grudnia (wtorek), 26 grudnia (środa).

 

Obliczenie współczynnika urlopowego obowiązującego od 8 listopada 2018 r.:

[365 dni – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = (365 -115) : 12 = 20,83

 

Współczynnik urlopowy wg wymiaru etatu:

1/1 = 20,83

1/2 = 10,42

3/4 = 15,62

1/4 = 5,21

7/8 = 18,23

 

______________________________

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002117

https://www.lexlege.pl/kp/art-171/

Starszy specjalista ds. płac Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj