ZUS KOA – co to jest?

ZUS KOA – czyli korekta ubezpieczeń na jednym druku, zamiast na kilkunastu.

 

Na płatniku ciąży obowiązek prawidłowego zgłoszenia oraz wyrejestrowania ubezpieczonego za każdym razem, gdy podlega on ubezpieczeniu. Mimo, że nieprawidłowość może być skutkiem działań samego ubezpieczonego, obowiązek dokonania wszelkich korekt spoczywa na płatniku. Z praktyki przedsiębiorców wynika, że najwięcej błędów przy zgłaszaniu i wyrejestrowywaniu generują zleceniobiorcy.

 

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy >> 

 

Najszybciej i najprościej

Płatnik po stwierdzeniu nieprawidłowości powinien sam dokonać korekty dokumentów. Najprostszą i najmniej czasochłonną metodą korekty danych o okresach ubezpieczenia jest wypełnienie druku ZUS KOA. ZUS KOA, to: „Zgłoszenie korekty podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu”.

 

Jak to działa

ZUS przesyła KOA na wniosek płatnika. Na druku ZUS KOA należy wskazać dane płatnika, ubezpieczonego, którego korekta dotyczy, oraz wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom z uwzględnieniem kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń i okresów ubezpieczenia.

Co istotne – inaczej niż na ZWUA – w ZUS KOA podaje się datę: od dnia – do dnia podlegania ubezpieczeniom.

 

Atuty ZUS KOA

Kolejną zaletą ZUS KOA – poza szybkością i prostotą – jest to, że jednym wpisem można usystematyzować zgłoszenie i wyrejestrowanie danego okresu i tytułu ubezpieczenia. Co więcej, na jednym druku ZUS KOA można wprowadzić dane dotyczące aż sześciu okresów, co odpowiada złożeniu 12 dokumentów zgłoszeniowych.

 

Ważne

Druk ZUS porządkuje wyłącznie okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, zatem koryguje zgłoszenia i wyrejestrowania. Na płatniku ciąży obowiązek zweryfikowania i skorygowania dokumentów rozliczeniowych, czyli ZUS RCA i ZUS RZA, pod warunkiem, że w korygowanym okresie były raporty za osobę ubezpieczoną. Nie da się wysłać korekty raportu zerowego z RZA na zerowe RSA.

Jeśli nastąpiła wypłata za okres, dla którego schemat podlegania ubezpieczeniom uległ zmianie, należy skorygować raport rozliczeniowe ZUS i dopłacić lub zwrócić ubezpieczonemu nadpłacone składki.

Zobacz także

Skomentuj