Twój e-PIT tuż tuż!

Już od jutra będzie można zapoznawać się ze swoimi zeznaniami podatkowymi za 2018 rok, przygotowanymi automatycznie przez urzędników! Sprawdź gdzie można znaleźć swój e-PIT, jak uzyskać do niego dostęp, czy i do kiedy można nanosić zmiany oraz w jakim zakresie.

 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) od jutra, tj. 15 lutego br., udostępni automatycznie przygotowane roczne zeznania podatkowe za 2018 rok wszystkim podatnikom rozliczającym się na podstawie PIT 37 oraz PIT 38. Odbędzie się to za pomocą elektronicznej usługi „Twój e-PIT” – dokument będzie dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl.

 

Wiesz, że możesz przenieść kadry i płace do Grant Thornton? >> 

 

„Twój e-PIT” od 15 lutego do 30 kwietnia br.

Każdy podatnik będzie mógł zapoznać się ze swoim rozliczeniem, sam zdecydować czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, czy też woli samodzielnie rozliczyć PIT elektronicznie lub złożyć go w wersji papierowej w urzędzie skarbowym.

 

Dla kogo e-PIT

Usługą e-PIT zostali objęci podatnicy rozliczający się:

 • indywidualnie
 • wspólnie z małżonkiem
 • w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci.

 

Skąd KAS wzięła dane?

Elektroniczne rozliczenia przygotowane przez fiskusa będą zawierać dane, które administracja podatkowa posiada z lat ubiegłych, tj. z informacji od pracodawców czy z ubiegłorocznych zeznań podatkowych – w zakresie m.in.: nr konta bankowego, ulg na dzieci, informacji o organizacji pożytku publicznego, której podatnik przekazał 1% podatku w poprzednim roku.

 

Co można zmienić w e-PIT?

Podatnik będzie miał możliwość zmodyfikowania przygotowanego zeznania w zakresie:

 • wyboru formy opodatkowania (co do zasady zeznania wystawione będą dla podatników rozliczających się indywidualnie, możliwa będzie zmiana np. na wspólne rozliczenie z małżonkiem),
 • wskazania/zmiany nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku.

 

Jakich danych nie miała KAS?

Rozliczenie nie będzie zawierało danych dotyczących przysługujących ulg i odliczeń, które podatnik samodzielnie będzie musiał uzupełnić, tj.:

 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na cele krwiodawstwa,
 • odliczenia z tytułu użytkowania internetu,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • wpłaty na indywidualne konto emerytalne.

 

Jak zyskać dostęp do e-PIT?

Do uzyskania dostępu do usługi „Twój e-PIT” podatnik będzie musiał podać następujące dane:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z zeznania podatkowego za rok 2017,
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (PIT 11) za 2018 r.

lub

 • użyć profilu zaufanego.

 

Co można zrobić z e-PIT?

Podatnik udostępnione przez KAS zeznanie będzie mógł:

 • Zaakceptować → co oznacza przyjęcie przygotowanego zeznania w niezmienionym kształcie.
 • Odrzucić → celem samodzielnego wypełnienia formularza w usłudze „Twój e-PIT” albo rozliczenia się w innej formie – wówczas rozliczenie nie będzie brane przez urząd pod uwagę.
 • Wprowadzić poprawki
  • zmienić sposób rozliczenia z indywidualnego na wspólny z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której podatnik chce przekazać 1% podatku,
  • zmienić dane dot. ulgi na dzieci lub dodać ulgę,
  • dodać inne dane, np. dot. odliczenia darowizn na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, cele rehabilitacyjne, ulgi na internet, wpłat na konto IKZE.
 • Nic nie robić → wówczas 30 kwietnia 2019 r. rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Ostatnim etapem jest zaakceptowanie i wysłanie zeznania, po którym możliwe będzie pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Starszy specjalista ds. płac Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj