Nowy wzór świadectwa pracy jednak bez kodu QR

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wycofuje się z pomysłu zamieszczenia we wzorze świadectwa pracy domyślnego stałego fotokodu, tzw. kodu QR.

 

Wprowadzenie kodów QR na świadectwach pracy, miało służyć osobom z dysfunkcją wzroku. Projekt rozporządzenia MRPiPS zakładał, że kod QR będzie zlokalizowany w prawym górnym rogu każdej ze stron świadectwa pracy i będzie zawierał takie informacje, jak:

  1. rodzaj dokumentu,
  2. numer strony,
  3. orientację strony,
  4. ogólną liczbę stron.

Ponadto na pierwszej stornie zakodowana treść miała obejmować również pouczenie o możliwości wniesienia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, a na ostatniej stronie informację o miejscu na złożenie podpisu.

Zmiana ta miała ułatwić identyfikowanie i podpisywanie świadectw pracy przez osoby z dysfunkcją wzroku, które dzięki możliwości skanowania takiego kodu za pomocą oprogramowania urządzeń mobilnych miałyby możliwość identyfikować kompletność dokumentu oraz miejsce na podpis.

 

Chcesz mieć pewność, że sprawy kadrowo-płacowe w Twojej firmie są prowadzone przez ekspertów z dużym doświadczeniem? Zaufaj specjalistom Grant Thornton – kochają to, co robią i są w swojej pracy naprawdę świetni! Zadzwoń już teraz! >>

 

Powód wycofania się z kodów QR na świadectwach pracy

W procesie opiniowania związek Pracodawców RP zaproponował wydłużenie okresu realizacji obowiązku zamieszczania kodu QR, ze względu między innymi na konieczność dostosowania systemów informatycznych. Ministerstwo, odnosząc się do tej propozycji stwierdziło, że pomocniczy wzór świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozporządzenia, nie będzie zawierał kodów QR.

Po analizie ministerstwo doszło do słusznego wniosku, że świadectwa pracy mogą mieć różną liczbę stron i nie mogą ustalić jednego unikalnego zestawu kodów dla wzoru świadectwa pracy, z których mógłby korzystać każdy pracodawca.

Pomysł zatem, mimo słusznego celu, mógłby nie przynieść oczekiwanego efektu. Z pewnością natomiast byłyby dużym utrudnieniem dla pracodawców, którzy drukując takie świadectwo nie mogliby być pewni co do poprawności takiego dokumentu – wystarczyłby techniczny problem z zabrudzoną drukarką, która zaaplikowałaby za dużo tuszu w nieodpowiednim miejscu, by kod był nieczytelny, co mogłoby być niezauważalne „gołym okiem”.

 

Nowa treść pouczenia

Nadal aktualna jest zmiana treści pouczenia w świadectwie pracy, zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy. Zaktualizowany wzór świadectwa pracy będzie zawierał zmienione pouczenie dla pracownika. Zmiana polegać będzie na wydłużeniu – z 7 do 14 dni – terminu na wystąpienie do pracodawcy lub do sądu pracy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.

Z pouczenia zniknie również miejsce na wpisanie adresu właściwego sądu pracy.

 

Treść zmienionego pouczenia poniżej:

 POUCZENIE Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. (podstawa prawna art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

 

mm

Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac, Ekspert HR z szerokim doświadczeniem we współpracy z firmami z kapitałem polskim i zagranicznym w zakresie obsługi płacowo-kadrowej pracowników zewnętrznych oraz projektowania, wdrażania i monitorowania efektywności zmian w procesach administracyjno-kadrowych, a także budowania zaangażowania pracowników. W Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu w Grant Thornton zajmuje się wsparciem procesów biznesowych poprzez optymalizację i automatyzację procesów administracyjno-kadrowych, dostosowaniem procedur do zmieniających się regulacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Aktywnie wspiera użytkowników systemów operacyjnych w zakresie wdrażanych usprawnień, prowadzi szkolenia i webinaria dla specjalistów z obszaru kadr i płac.

Zobacz także

Skomentuj