W 2021 roku PIP zamierza przeprowadzić 52 tysiące kontroli

Czynności kontrolne PIP mogą się wydłużyć przez pandemię, a ich nadrzędne znaczenie wg Głównego Inspektora Pracy ma mieć jakość.

 

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński przedstawił w miniony wtorek (tj. 8 grudnia br.) podczas spotkania Rady Ochrony Pracy program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021. Podkreślił, że stałym priorytetem działań kontrolno-nadzorczych oraz prewencyjnych PIP jest dążenie do osiągnięcia trwałej poprawy stanu przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę.

 

Co głównie będą kontrolować inspektorzy PIP w 2021 roku?

  • Prawidłowość stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii.
  • Działania prewencyjne nakierowane na ochronę pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
  • Działania podejmowane w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii COVID-19.
  • Legalność zatrudnienia.
  • Przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 

 Jestem przekonany, że inspektorzy pracy i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy dołożą wszelkich starań, by w pełni zrealizować powierzone im zadania określone w zaprezentowanym planie działania na 2021 rok – stwierdził podczas wystąpienia Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Zobacz także

Skomentuj